2.3 Interne en externe communicatie

Door onze samenwerking kunnen we de informatiestromen naar inwoners en professionals veel beter ontsluiten. Het gaat om informatie van professionele organisaties, maar ook van initiatieven op gebied van leefbaarheid. Hierdoor weten inwoners waar ze terecht kunnen met vragen. De informatie wordt afgestemd op verschillende doelgroepen en is (online en offline) beschikbaar, toegankelijk en begrijpelijk. De informatiemakelaar heeft hierin een verbindende en stimulerende rol.

N.B. De informatiemakelaar is in de loop van 2019 uit dienst gegaan.

Maatschappelijke resultaten in cijfers

Evaluatie samenwerking Welsaam