4.5 (Inwoners)initiatieven

Gezamenlijk geven we burgerinitiatieven een kans. We hebben het initiatievenfonds op poten gezet, waaruit initiatieven kunnen worden gefinancierd. Niet allemaal tegelijk, wel gefaseerd en eerlijk verdeeld. In de basisstructuur zetten we in op ondersteuning en externe fondsenwerving. Juist voor burgerinitiatieven en activiteiten voor specifieke doelgroepen of thema"s is cofinanciering beschikbaar van het rijk, de provincie, Oranje Fonds, VSB fonds, Stichting Doen, banken etc. Zo laten we het beschikbare budget gezamenlijk groeien en kunnen meer betrokken burgers en initiatieven in de loop van Samen Wageningen zelf verantwoordelijkheid nemen.

Maatschappelijke resultaten in cijfers

Overzicht van de initiatieven

De initiatieven die het fonds heeft ondersteund zijn te zien op onderstaande kaart. Je kunt een initiatief aanklikken voor meer informatie.