2.4 Kennisvoorziening

Diverse preventieve voorlichtingen en trainingen op maat en aan verschillende doelgroepen maken deel uit van de informatievoorziening, zowel in de basisvoorziening als in het vraaggerichte aanbod.

Maatschappelijke resultaten in cijfers