1.5 Leefbaarheid in de wijk

Daar waar verschillen leiden tot conflicten, lossen we de conflicten op met buurtbemiddeling. Dit leidt tot een toename van de leefbaarheid in de wijken.

Maatschappelijke resultaten in cijfers

Toelichting en voorbeelden

Effectmonitor achterwege bij bemiddeling

Vanwege het gevoelige karakter van buurtbemiddeling, nemen de medewerkers van Buurtbemiddeling geen vragenlijst af bij betrokkenen. Mensen zijn soms emotioneel of maken voorzichtige stappen voor toenadering. Enderzijds is het niet gepast om op zo'n moment te vragen naar het effect dat de bemiddeling heeft. Anderzijds geven de resultaten van een eventuele monitor een vertekend beeld.