3.4 Netwerken rondom kwetsbare inwoners

We zetten in op versterking van netwerken en systemen rondom burgers. Voorbeelden hiervan zijn buurtcirkels, buurtgezinnen. Maar ook de systemische benadering als uitgangspunt in het leveren van hulp aan jeugd.

Maatschappelijke resultaten in cijfers