3.5 Omzien naar elkaar

We vergroten de inzet van burgers voor burgers. Dat betekent dat we stimuleren en ondersteunen dat mensen zich betrokken voelen bij elkaar, omzien naar elkaar en elkaar helpen. Dit doen we door in de basisstructuur waar mogelijk voorrang te geven aan inzet van vrijwilligers (en vrijwilligersorganisaties) boven professionals.

Maatschappelijke resulteten in cijfers