4.1 Samenwerking sociaal domein

Door intensief samen te werken in de basisstructuur van categorie 4, versterken en ondersteunen de partners elkaar. Iedere partij doet waar hij goed in is en stelt zijn kennis en expertise voor elkaar beschikbaar, ten dienste van de stad en haar bewoners. Hiermee voorkomen we dubbelingen, bestrijken we met elkaar alle levensdomeinen en dragen samen verantwoordelijkheid voor de resultaten van Samen Wageningen.

Evaluatie samenwerking Welsaam