3.1 Tijdig signaleren en melden bij vreemde situatie

Hulpverleners (betaald of onbetaald) die anderen ontmoeten, kunnen zaken signaleren of zich zorgen maken om een ander. We zorgen ervoor dat iedereen weet wat te doen en waar hij of zij terecht kan met vragen en zorgen. Er zijn laagdrempelige Buurtpunten waar informatie voorhanden is. Buurtpunten, het informele punt en Startpunt werken samen en zorgen ervoor dat op iedere vraag een aanbod op maat is.

Maatschappelijke resultaten in cijfers