4.3 Verlichting regeldruk

Wanneer burgers zelfredzaam moeten zijn, dan moet de druk en last die zij ondervinden van ingewikkelde regelgeving flink omlaag. We willen daarom op basis van vertrouwen en transparantie toewerken naar vereenvoudiging van administratieve handelingen en registratie. De kosten van Samen Wageningen worden daardoor zoveel mogelijk direct besteed aan doelgroepen en activiteiten waarvoor de investering bedoeld is. Dus niet aan overhead, (zinloze) administratie en (de gevolgen van) regelgeving.

4.4 Toegankelijke diensten

Er is sprake van kostenbesparing voor het sociaal domein. We denken en ontwikkelen mee aan diensten en werkwijzen van de gemeente zodat deze goedkoper en toegankelijker worden zonder kwaliteitsverlies.

Maatschappelijke resultaten in cijfers