4.7 Vertegenwoordiging van minderheden en kwetsbare inwoners

We realiseren meer inzet voor zichtbaarheid en "het geluid" van mensen uit kwetsbare groepen op verschillende plekken. Bijvoorbeeld bij (burger)initiatieven, vrijwilligerswerk, (organisatie van) activiteiten, in raden en organisaties.

4.8 Ervaringsdeskundigen toetsen toegankelijkheid

Ervaringsdeskundigen krijgen een rol bij de toetsing van de toegankelijkheid van het aanbod van Welsaampartners.

N.B. in 2019 is hier geen evaluatiecyclus toegankelijkheid geweest.

Maatschappelijke resultaten in cijfers