3.2 Vertrouwen en deskundigheid hulpverleners

We benutten de vertrouwensrelatie die mensen in de basisstructuur met inwoners hebben. Daarnaast versterken we de professionele generalistische bagage van professionals en vrijwillige hulpverleners in de preventieve ondersteuning. Dat doen we door te investeren in de expertise van alle betrokken partners in de basisstructuur. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van train-de-trainer cursussen die leiden tot specialistische kennis. Hierdoor worden problemen snel herkend en vanuit de basisstructuur geheel of gedeeltelijk al opgelost.

Maatschappelijke Resultaten in cijfers

Resultaten evaluatie samenwerking