1.2 Zelfoplossend vermogen en eigen initiatief

Door gezamenlijk te investeren in ontmoeting in de wijken en buurten is er voor iedere inwoner een plek. Inwoners met persoonlijke vragen worden ondersteund in het nemen eigen initiatief en zelfoplossend vermogen.

Maatschappelijke resultaten in cijfers