oudere vrouw rapportage odensehuis

Mantelzorg en informele hulp

Solidez Mantelzorg Wageningen & Vrijwilligers Centrum Wageningen werken samen met verschillende informele, formele organisaties en het Startpunt om de zorg & ondersteuning te voorzien in een kwalitatief goed integraal aanbod. Inspelen op de vraag van de inwoner wordt door samenwerking vereenvoudigd en geprofessionaliseerd. Belangrijke samenwerkingspartners zijn organisaties in Wageningen die informele en formele hulp bieden aan de alle inwoners van Wageningen: Stichting Present, Helpende Hand, Humanitas, Odensehuis, Indigo preventie.

Mantelzorg expertisecentrum

Mantelzorg Wageningen en Vrijwilligers Centrum en anderen in het samenwerkingsverband leren van elkaar door met regelmaat casussen uit de praktijk te bespreken en kennis uit te wisselen. Het Vrijwilligers Centrum en hun vrijwillige baliemedewerkers zal nader gaan kennis maken met de (in het mantelzorg veld bekende) 4 V”s methodiek, waardoor mantelzorgers eerder opgemerkt worden.

Mantelzorg en Vrijwilligers Centrum Wageningen bieden samen met Humanitas en andere vrijwilligersorganisaties een gezamenlijk scholingsaanbod voor vrijwilligers. Er worden tevens gezamenlijke netwerkbijeenkomsten aangebodenvoor vrijwilligers, organisaties, beroepskrachten en mantelzorgers gericht op specifieke actuele (lokale) thema”s.

Organisatie: Solidez, Contactpersoon: Marjoke van Gelder en Madelon Siep

Respijtzorg

Respijtzorg zal door Mantelzorg Wageningen en het Odensehuis gezamenlijk ontwikkeld worden. Doel is te komen tot een optimaal aanbod van respijtzorg projecten voor een brede groep mantelzorgers, waarbij elke mantelzorger de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de respijtzorg die bij hem/haar past. Het doel van Respijtzorg is dat mantelzorgers eerder worden ondersteund bij hun mantelzorgtaken zodat zij op gezette tijd even een zorgpauze hebben. Door (meerdaagse) zorgpauzes in te lassen wordt overbelasting voorkomen.

Expert informeel

Deze functionaris in het Startpunt is een verbinder tussen de informele en formele zorg, is een vraagbaak en geeft informatie en advies. Medewerkers van het Startpunt hebben een actuele sociale kaart als hulpmiddel en ze maken kennis met de informele organisaties door presentaties en werkbezoeken. Er wordt bij hulpvragen eerst gekeken naar de mogelijkheden van de inwoner zelf met behulp van eigen netwerk. Informele hulp door vrijwilligers kan in plaats van of in combinatie met formele hulp worden ingezet. Contactpersonen: Christina van de Weijer (VCW) en Marjoke van Gelder (Solidez)

Informele punt

Het “informele punt” neemt de rol als expertisecentrum op zich door een advies en informatiepunt te zijn voor mantelzorgers, hulpvragers, respijt vrijwilligers, vrijwilligers en beroepskrachten. De coördinatoren van Mantelzorg Wageningen en het Vrijwilligers Centrum behartigen de belangen van de gehele informele zorg. Contactpersonen Christina van de Weijer (VCW) en Marjoke van Gelder (Solidez)

Vrijwillige (klus-)hulp

De Helpende Handis een kleine lokale vrijwilligersorganisatie in Wageningen, die van grote waarde is voor inwonersdie praktische hulp in of om huis nodig hebben.Het Vrijwilligers Centrum en de Helpende Hand werken nauw samen rondom de afstemming van hulp aan kwetsbare inwoners, zij die geen eigen netwerk of financiële middelen hebben. Contactpersoon: Rob Bure

Present Wageningen kan hulpvragen oppakken van mensen die zelf niet de gezondheid, financiën of sociaal netwerk hebben. Deze mensen zijn vaak zeer kwetsbaar en het lukt hen bijvoorbeeld niet hun tuin bij te houden, of te verhuizen. Present zet groepen in om hierbij te ondersteunen en zorgt voor een goede voorbereiding, begeleiding tijdens het project en evaluatie achteraf. Contactpersoon: Moniek Kars

Hier lees je het complete deelplan van Mantelzorg en informele hulp

Ook interessant!

_MG_5523 A4-kl

Samen ouder en goed leven met dementie

Door samen de uitvoering van dit programma op te pakken bundelen we de expertise op het terrein van sociaal werk, ouderenwerk, psychologische begeleiding (zie deelplan preventieve ondersteuning), mantelzorg ondersteuning, omgaan met mensen met dementie en hun naasten en het organiseren van praktische ondersteuning in het normale dagelijkse bestaan. We zetten in op actieve kennisdeling als…

buurtgezinnen en kind aan huis

Jeugd en gezin

De samenwerking in dit deelplan is gericht op de leefwerelden en systemen waarin kinderen/jongeren zich bevinden (kinderopvang, school, gezin). We bieden een samenhangend aanbod van activiteiten om een antwoord te bieden op de vragen en thema”s van inwoners, om zo preventief mogelijk te werken. Om erger te voorkomen. Maatwerk dus! Uitgangspunt in onze activiteiten is…

micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash

Voorkomen van schulden en armoede

De samenwerkende partners bieden directe hulp aan kwetsbare inwoners met vragen over of problemen met financiën en toepassing van wetten en regels. Of het nou om kleine of grote problemen gaat. Van mensen zonder enige schuld die de eindjes nog net aan elkaar weten te knopen tot mensen met een hoge schuldenlast. Financiële en administratieve…