Foto: Esther Meijer

Meedoen en initiatieven

We willen graag met elkaar een levendige, gezonde stad, waar iedere Wageninger naar eigen mogelijkheden mee kan doen.  We stimuleren inwoners om zich in te zetten voor elkaar en voor de stad. Want het is mooi om van betekenis te zijn voor elkaar. We bieden ondersteuning daar waar mogelijk en helpen waar nodig om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Lees hieronder meer over de deelplannen van Meedoen en Initiatieven: Infrastructuur Meedoen, Ontwikkelen van mensen / stadswerkplaatsen, Vrijetijdsbesteding, Vluchtelingen, Vervoer en Buurtinitiatieven.

Infrastructuur meedoen

Het versterken van de samenleving, zorgen dat iedereen mee kan doen en het voorkomen van uitsluiting gebeurt niet vanzelf; dat is mensenwerk. Van de persoon zelf, buurtbewoners, vrijwilligers, professionals en vele anderen. Die brengen verbindingen tot stand met de samenleving en tussen degenen die niet online of in beeld zijn, niet de deur uitkomen en niet meedoen, maar dat wel willen: met de buurt, verenigingen, bewonersgroepen, activiteiten, vrijetijdsbesteding en netwerken. Om dat zo effectief mogelijk tot stand te brengen en te verduurzamen moeten organisaties, burgers en hulpvragers elkaar goed kunnen vinden, samenwerken en openstaan voor een inclusieve samenleving. Ook zal...

Ontwikkelen van mensen / de stadswerkplaatsen

De activiteiten van Samen Wageningen bieden veel kansen voor een brede doelgroep met een participatiebehoefte of verplichting, die meerwaarde en maatschappelijke waarde voor de stad oplevert. De samenwerkingspartners willen daarom hun rol pakken om samen met andere partijen te zorgen voor een goede infrastructuur, een soepele doorgaande lijn, goede samenwerking en slimme verbindingen in de keten van participatie en bedrijvigheid (dagbesteding, talentontwikkeling, vrijwilligerswerk, stages / werkervaringsplekken, toeleiding naar werk). Werkplaats concept Werkplaatsen zijn plekken waar inwoners van verschillende participatieniveaus zichzelf ontwikkelen door middel van een gedeelde passie: sport, koken, groen, klussen, techniek, ondernemen, etc. Door de gedeelde interesse ontstaat synergie...

Vrijetijdsbesteding

Door activiteiten aan te bieden en toegankelijk te maken waar mensen in hun vrije tijd aan deel kunnen nemen, kunnen inwoners ontspannen, gelukkiger worden, vitaler zijn, sociale contacten aangaan en uit hun sociaal isolement komen. Eenzaamheidsbestrijding is een belangrijk aandachtspunt; meedoen aan activiteiten buitenshuis is de eerste stap naar participatie. Daarnaast kan vrijetijdsbesteding ingezet worden als middel om andere doelstellingen te behalen, zoals het tegengaan van overgewicht of het vertragen van het dementieproces door sport, spel en bewegen. Samenwerkingspartijen THUIS, Kind centraal, Speelotheek, speelgoedbank, Odensehuis, Markt 17, bbtlhk, Goal-trainers, Sportservice Wageningen, De Voetbalwerkplaats, Vluchtelingenwerk, Cultuurmakelaar, scholen, MEE Veluwe, WAAG, Ervaringsdeskundigen,...

Vluchtelingen

De werkgroep "vluchtelingen" heeft unaniem vastgesteld dat de eerste opvang en begeleiding van statushouders als "basisvoorziening " opgenomen moet worden in Samen Wageningen. Vanwege de wettelijke taakstelling voor huisvesting heeft de gemeente Wageningen de verantwoordelijkheid om te zorgen voor opvang en begeleiding van de statushouder naar een plek in de lokale samenleving. Het aantal verwachte nieuwe statushouders is 50 à 70 per jaar, tenzij er onvoorziene ontwikkelingen zijn. Ruim 300 vluchtelingen zijn de afgelopen 5 jaren in Wageningen komen wonen. Gekozen is met alle samenwerkende partijen voor een vernieuwde integrale benadering van alle vragen en problemen waar vluchtelingen die in...