Meedoen en initiatieven

We willen graag met elkaar een levendige, gezonde stad, waar iedere Wageninger naar eigen mogelijkheden mee kan doen.  We stimuleren inwoners om zich in te zetten voor elkaar en voor de stad. Want het is mooi om van betekenis te zijn voor elkaar. We bieden ondersteuning daar waar mogelijk en helpen waar nodig om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Lees hieronder meer over de deelplannen van Meedoen en Initiatieven: Infrastructuur Meedoen, Ontwikkelen van mensen / stadswerkplaatsen, Vrijetijdsbesteding, Vluchtelingen, Vervoer en Buurtinitiatieven.

Iedereen doet ertoe. We zetten ons ervoor in dat iedereen mee kan doen. Het maakt niet uit wat je mogelijkheden, beperkingen of kwaliteiten zijn. Daarom stimuleren we mensen om van waarde te zijn voor elkaar.

Infrastructuur Meedoen

We zien dat er een groot potentieel zit in de Wageningse samenleving om mee te doen en iets voor een ander te betekenen, maar ook dat er individuen en groepen zijn die buiten de boot vallen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen die mee wil doen ook mee kan doen, zorgen we ervoor dat we vraag en aanbod van mogelijkheden kennen en koppelen door in actie te komen. Daarvoor is een stevige infrastructuur nodig van plekken, professionals en platforms.  Buurtinfopunten en ontmoetingsplaatsen voorzien in mogelijkheden voor contact. Mensen, verbinders en (buurt)netwerken zorgen ervoor dat de kracht van het potentieel wordt omgezet in actie en resultaten om meedoen voor iedereen mogelijk maken.

Lees verder

Ontwikkelen van mensen / stadswerkplaatsen

Hierbij gaat het om het organiseren en begeleiden van activering, participatie, meedoen, waaronder dagbesteding en (vrijwilligers)werk voor alle doelgroepen –  met en zonder indicaties of verplichtingen die voortkomen uit een uitkeringssituatie – met nadruk op trede 1 t/m 4.  Algemene (groeps-) voorzieningen én maatwerk. Er is aandacht voor de doorgaande lijn van ondersteuning t/m trede 6 wanneer iemand kan of wil gaan deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. Omdat niet iedereen die mee wil doen een indicatie heeft of recht op ondersteuning vanuit de participatiewet, of daar nog niet aan toe is, zorgen wij voor algemene voorzieningen die meedoen bevorderen, voor (informele) begeleiding en voor begeleiding richting ondernemerschap en perspectief.  

Lees verder

Vrijetijdsbesteding

Door activiteiten aan te bieden en toegankelijk te maken waar mensen in hun vrije tijd aan deel kunnen nemen, kunnen inwoners ontspannen, gelukkiger worden, vitaler zijn, sociale contacten aangaan en uit hun sociaal isolement komen. Eenzaamheidsbestrijding is een belangrijk aandachtspunt; meedoen aan activiteiten buitenshuis is de eerste stap naar participatie. Daarnaast kan vrijetijdsbesteding ingezet worden als middel om andere doelstellingen te behalen, zoals het tegengaan van overgewicht of het vertragen van het dementieproces door sport, spel en bewegen.

Lees verder

Vluchtelingen

In Wageningen voelen veel  inwoners zich verbonden met vluchtelingen en ongedocumenteerden. Zij dragen graag bij aan integratie zodat Wageningen hun  “nieuwe thuis” wordt. Een grote groep inwoners en (vrijwilligers)organisaties zetten zich in voor vluchtelingen en ongedocumenteerden, zoals Vluchtelingenwerk, VOD,  Welkom in Wageningen, Solidez, Vrijwilligers Centrum, Gilde Samenspraak, de bblthk, Markt 17, THUIS, Ways Home, Tinku,  klankbordgroep GGZ enz.

Lees verder

Vervoer

De Plusbus is een aanvulling op de Valleihopper. Inwoners van Wageningen die niet in staat zijn om met het openbaar vervoer te gaan kunnen een beroep doen op de Valleihopper. Er is een categorie mensen die wel vervoer nodig heeft en die niet geholpen kan worden met de Valleihopper. Deze mensen voldoen niet aan de criteria van een indicatie bijvoorbeeld omdat zij wel goed genoeg ter been zijn, maar om een andere reden niet met het openbaar vervoer kunnen reizen of ze hebben zo’n specifieke vervoersbehoefte hebben, dat de Valleihopper niet voldoet. Voor deze inwoners is de Plusbus bedoeld. Contact: plusbus@solidez.nl

Buurtinitiatieven

Samen ouder wordenHet budget (voorheen Wijkbudget) voor activiteiten om de leefbaarheid in in wijken en buurten te versterken, is nu onderdeel van het initiatievenfonds.

De wijkmanager is als verbinder aanwezig in de buurten en wijken en richt zich op samenwerking met de partners in de buurten en contacten die nodig zijn met het gemeentelijk apparaat in het kader van vergunningen, veiligheid, verkeer, openbare ruimte en stadsbeheer ten bate van bewonersinitiatieven

Ideeën voor de stad

Heb jij een idee voor de stad of de buurt? Kijk op WageningenDoet.nu Of ga langs bij THUIS Stationsstraat 32

Wil je zelf actief worden? Stuur ons een bericht.

Doe mee!