samenwerken categorie 4, doel 1

Mobiliseren van vraag en aanbod vrijwilligers

Dit deelplan heeft als doel:

  1. De inwoner die aan de slag wil als vrijwilliger heeft in korte tijd een passende match. Dit gebeurt door de digitale vacaturebank en door mensen te begeleiden, te adviseren en te scholen in het vrijwilligerswerk.
  2. Wageningers die een beperkt netwerk hebben en weinig financiële middelen, kunnen eenvoudig een beroep doen op vrijwillige inzet via de vrijwilligersbalie.
  3. Wageningse vrijwilligersorganisaties krijgen tijdig goede en voldoende vrijwilligers. Hier zijn Wageningse inwoners ook weer bij gebaat.

PR en werven is hierbij van belang, maar is niet voldoende. Bestuur en medewerkers van vrijwilligersorganisaties krijgen ook scholing en ondersteuning met advies en informatie om zelf het eigen vrijwilligersbeleid beter te kunnen voeren.

Acties:

Samen met een klankbordgroep van inwoners, vrijwilligers, organisaties, is gewerkt aan de voorbereiding van een geheel nieuwe, meer gebruikersvriendelijke stedelijke vacaturebank. Deze zal 2019 opgeleverd worden voor gebruik.

Op het Pantarijn kunnen leerlingen nu door het hele jaar heen maatschappelijke stages doen. De leerlingen werken zelf mee aan het vormgeven van het promoten van vrijwilligerswerk via school.

Vrijwilligersorganisaties worden actief ondersteund bij het werven van vrijwilligers en daarin met elkaar samenwerken. Middels allerhande activiteiten en PR op avonden, markten, lunch pop-up desk bij de WUR, nationale dagen en op de Wageningse markt zelf werken we doorlopend aan het mobiliseren van vrijwilligers.

Samenwerkende partijen

Vrijwilligers Centrum Wageningen, Stichting Present, THUIS, Pantarijn, Solidez (burenhulp), Platform Wageningse Ouderen

Lees hier het complete deelplan van Mobiliseren van Vraag & Aanbod.

Ook interessant!

Overzicht_mensen_opening

Voorlichting en Cursussen

Welsaam organiseert op allerlei gebied cursussen en voorlichting. Iedereen die een training of cursus heeft waar voldoende vraag naar is, kan een aanvraag indienen bij het Perspectieffonds. Welsaam cursussen en voorlichting: Centering Pregnancy Prenatale voorlichting, gericht op gezond zwanger zijn, de bevalling en beginnend ouderschap vooraanstaande (kwetsbare) ouders is een wettelijke verplichting. Daarnaast biedt de…

casus 3 informele hulp

Informeren

Wij richten ons op alle inwoners van Wageningen en organisaties die betrokken zijn in het sociale domein. Deze drie doelen zijn voor ons belangrijk: – Gebruikersvriendelijke digitaleinformatie – Digitale interactie op buurtniveau – Laagdrempelige digitaal matching van informele burenhulp Om onze doelen te bereiken, zijn er 4 belangrijke activiteiten en functies: 1. Informatiemakelaar 2. Digitale…

omslagfoto doel 3 categorie 2

Signaleren

Door op tijd te signaleren en aan eerder aan de bel te trekken voorkom je veel ellende. Dit deelplan gaat over hoe we ditrealiseren. Iedereen maakt zich wel eens zorgen om een ander maar weet soms niet met wie hij deze zorgen kan delen en om raad kan vragen. Veel vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners hebben…