Diverse people with teamwork concept

Mooie kans: Welsaam zoekt drie nieuwe kerngroepleden

 

Dit najaar vertrekken drie zittende leden van de kerngroep van Welsaam. Dat betekent dat er ruimte is voor drie nieuwe vertegenwoordigers van de Welsaamorganisaties in de kerngroep. De nieuwe vertegenwoordigers hoeven niet van dezelfde organisaties te komen als in de huidige samenstelling van de kerngroep. Deze verandering heeft een behoorlijke impact op de kerngroep en daarmee op Welsaam. Pak jij je kans om een steentje bij te dragen?

Strategische blik en meer

De kerngroep vertegenwoordigt de verschillende organisaties binnen Welsaam en heeft het mandaat om besluiten te nemen die het samenwerkingsverband als geheel raken. Daarom is het belangrijk dat een nieuw lid een strategische blik heeft en kan denken in het belang van het geheel. Verder is het belangrijk dat je:

        Inspireert

        Creatief bent en denkt in mogelijkheden

        Kritisch bent

        De weg kent in Wageningen (en op de hoogte bent)

        Minimaal 4-6 uur per maand beschikbaar bent

Verantwoordelijkheden kerngroep

De kerngroep heeft de eindverantwoordelijkheid voor het op hoofdlijnen bewaken van de voortgang en samenhang bij uitvoering van de plannen van het samenwerkingsverband. Door luisteren, afstemmen en instemmen wil de kerngroep een aanjagende, verbindende en faciliterende rol hebben. Hiermee bewaakt de kerngroep de kwaliteit en gezamenlijkheid binnen Welsaam. Dit gebeurt enerzijds op inhoud vanuit de themagroepen, waarin wordt gewerkt aan de uitvoering. Anderzijds gebeurt dit door de gezamenlijkheid te creëren en te bewaken als het gaat om een bredere behoefte om samen te komen en hoe we ons als Welsaam gezamenlijk profileren naar de inwoners van Wageningen. 

Besluiten binnen de kerngroep komen tot stand op basis van consent. Dat betekent dat bij geen bezwaar van de kerngroepleden een positief besluit wordt genomen. Indien er wel overwegende bezwaren zijn, dan wordt onderzocht wat er nodig is om de bezwaren weg te nemen.  Als er zaken zijn die buiten de bevoegdheid van de kerngroep liggen, wordt er op basis van consent een besluit voorgelegd aan alle Welsaam partners. 

Geïnteresseerd of iemand aandragen?

We nodigen geïnteresseerden graag uit om twee kerngroepoverleggen bij te wonen. Bij interesse van beide kanten, zetten we de samenwerking duurzaam voort en kijken we samen welke portefeuille bij jou past. Neem voor aanmelding en meer informatie contact op met Jesper Broekhof (jesper@thuiswageningen.nl). Let op reageren kan tot en met 21 september. Dat is een week later dan in het filmpje wordt genoemd. 

Ook interessant!

Conny Hoitink (1)

“Inwoners meenemen en hen zien als participanten” – Conny Hoitink in de spotlight

Maak kennis met Conny Hoitink. Haar komst was al aangekondigd, maar per 1 september is ze echt begonnen als Procesbegeleider voor Welsaam. Vrije tijd Ik vind het belangrijk dat je naast je werk iets van vrijwilligerswerk doet. Dat doe ik als buurtbemiddelaar. Een paar keer per jaar word ik ingezet, vaak bij mensen met verschillende…

overleg themagroep

Themagroepen Prettig Thuis en Veerkracht: niet alles hoeft nú

Hoe gaat het in je themagroep? Op de Drive vind je de notulen en de aanzet van de eerste jaarplannen van de andere groepen. Kijk gerust bij elkaar “af” ter inspiratie. Hoe vergaat het de andere themagroepen? Regelmatig praten we je bij op het gebied van organisatie en/of inhoud van de groepen. De twee themagroepen Prettig Thuis…

Christel Hoogland in spotlight

Christel Hoogland – Boven alles voel ik me bij Welsaam verbonden met de mensen.

  Christel Privé Muzikaal In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om in de tuin te werken om mijn hoofd leeg te maken. Daarnaast speel ik toetsen in een band met oud-collega’s. Ons repertoire is heel breed, van Paolo Nutini tot Ilse de Lange tot Guns ‘n’ Roses. We heten Corperate Sounds. Even geen…