Veelgestelde vragen gastgezinnen

Welsaam organiseerde op 4 april 2022 een informatieavond voor gastgezinnen. Doel van de avond was om antwoord te geven op vragen die leven bij de families die gasten opvangen. Hieronder vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden van de avond.

Opvang gaat in drie fasen:

  • Korte termijn: noodopvang in WICC georganiseerd door gemeente i.s.m. het Rode Kruis.
  • Middellange termijn: vanuit WICC start de nauwkeurige matching met gastgezinnen door Welkom in Wageningen.
  • Lange termijn: permanentere regeling. Wordt aan gewerkt, maar is nu nog niet helder hoe dit in Wageningen gaat gebeuren.

Hoeveel Oekraïners verwachten we?
Dat is nog onduidelijk. De afspraak nu is 2000 plekken per Veiligheidsregio (11 steden/dorpen in de hoek Ede/Arnhem/Wageningen).

Hoe snel worden vluchtelingen ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP)?
De gemeente heeft spreekuren in het WICC. Hier vinden eerste gesprekken en screening plaats (Hebben mensen paspoort bij zich, etc). Gemeente zorgt dat BRP-inschrijving geregeld wordt. Voor andere juridische hulpvragen houdt  Vluchtelingenwerk Wageningen spreekuren in het WICC, en op Markt 17.

MATCHING GASTGEZINNEN EN VLUCHTELINGEN

Hoe gaat het matchen van de gezinnen aan de vluchtelingen?

Welkom in Wageningen screent alle gastgezinnen, waarbij er allerlei vragen worden gesteld om beeld van de situatie te krijgen. Volgende stap is dat er een gesprek met de vluchtelingen wordt gehouden wat hun verwachtingen en wensen zijn.

Wanneer op papier er een match lijkt te zijn, organiseren we een eerste kennismaking. Beide partijen krijgen 24 uur bedenktijd. Als het past dan volgt een huisbezoek naar gastgezin met Welkom in Wageningen. Ook dan kun je wel of niet kiezen.  Als er een match is nemen de matchmakers eens per week contact op met het gastgezin en hun gasten. Bij crisissituaties kan er altijd contact opgenomen worden met Welkom in Wageningen.

Waar kan ik als gastgezin terecht voor ondersteuning?

Er zijn inloopspreekuren (bijvoorbeeld elke dinsdag van 10-12 u bij de Binnenstadswinkel) en bijeenkomsten georganiseerd voor de gastgezinnen. Ook zijn er veel instanties, kerken en vrijwilligers die willen ondersteunen. Denk aan een avond koken, wandelmaatje, sporten etc. Neem contact op met de Huizen van de Wijk, of met Thuis, of met de bblthk: er zijn diverse plekken waar jullie terecht kunnen. Misschien niet altijd met kant-en-klaar aanbod, maar de bereidheid om te helpen is groot.

Ik heb mij ingeschreven bij Takecarebnb of een andere organisatie, ben ik dan ook in beeld bij Welkom in Wageningen?

In principe niet. Takecare draagt hun gegevens over aan de gemeente, en vraagt hier vergoedingen voor. De gemeente werkt liever met Welsaam. U kunt zich alsnog inschrijven via welsaam.nloekraine/ruimte, dan nemen we daarna contact met u op!

Vluchtelingen hebben vaak weinig meegenomen, hoe komen ze aan extra kleding?

Er zijn hierover afspraken gemaakt. Uitgiftepunten zijn bij De Kledingbank (na telefonische afspraak) en bij Het Leger des Heils (kijk op de site voor actuele openingstijden). De vluchtelingen kunnen ter plekke passen en enkele kledingstukken uitkiezen.

Huisdieren

Veel mensen hebben huisdier meegenomen. Deze dieren kunnen niet in het WICC verblijven. En huisdieren moeten eerst in quarantaine en worden gevaccineerd. Er zijn geen officiële quarantaineplekken voorhanden in Wageningen.  Gastgezinnen zouden een dier kunnen opvangen maar die mag dan niet tussen eigen dieren rondlopen en de Oekraïners willen hun dieren graag bij zich houden. Nog is nog geen heldere oplossing voor.

TAAL EN INFORMATIE

Kan ik ondersteuning krijgen door een tolk?

Er zijn enkele mensen die zich hebben aangemeld als tolk. Bij de opvang in het WICC is er altijd een tolk aanwezig bij gesprekken. Ook Welkom in Wageningen wil de eerste contacten met een tolk doen. En bij het spreekuur van Vluchtelingenwerk is ook een tolk aanwezig.

Voor de dagelijkse gesprekjes kom je heel ver met ‘Google translate’ of de app ‘say hi’. Dit gaat prima, en soms praten de Oekraïners ook voldoende Engels. Mocht iemand bijvoorbeeld naar de (tand)arts moeten, en blijkt taal hiervoor een barrière: neem contact op met de Vrijwilligers Centrale Wageningen of er een tolk mee kan.

WERK EN INKOMEN

Hoe zit het met leefgeld?

De ingeschreven vluchtelingen worden uitgenodigd door de gemeente voor het ontvangen van leefgeld. Gastgezin en de vluchteling(en) maken onderling afspraken. Dit verschilt per situatie. Als voorbeeld: eet je samen en staat de koelkast open voor gebruik, dan is het niet zo gek om daar ook samen voor te betalen. Als je afspreekt om de keuken op andere momenten te gebruiken en dus ook eigen boodschappen te doen, dan kun je de voedselcomponent bij de vluchteling laten. Het gesprek hierover kan best ongemakkelijk aanvoelen. De gemeente doet een voorzet hoe je dit kunt aanpakken, zij voorzien de vluchteling en het gastgezin van informatie.

Kunnen Oekraïners meteen aan het werk?

Per 1 april is dit mogelijk en zijn de regels eromheen makkelijker gemaakt. Oekraïners zoeken zelf heel actief naar werk. Sommige mensen zullen zelf hun weg vinden, en wellicht ook gewoon in hun eigen beroep.

Werkgevers die functies open hebben staan kunnen zich melden bij Vluchtelingenwerk. Er wordt nog nagedacht of er actief aan banenmatching gedaan moet worden. Wordt duidelijk zodra het zich voordoet.

Er zitten echter wel haken en ogen aan. Om gewoon uitbetaald te worden moet er een Nederlands bankrekeningnummer zijn. De gemeente regelt dit na de registratie in het BRP.  Salarissen worden gewoonlijk niet vooruitbetaald. Dus hoe wordt het gat financieel overbrugd. Wat betekent dit voor bijvoorbeeld het uitkeren van het leefgeld.

ONDERWIJS

Kunnen de kinderen al onderwijs volgen?

  • Middelbare scholieren kunnen naar de schakelklas. Om het kind aan te melden maak je gebruik van het formulier op de site van het Pantarijn
  • Basisonderwijs kan via de schakelklassen op OBS De Tarthorst en De Wereld. De ouder(s) kunnen daar zelf het kind aanmelden. (Uiteraard mag je helpen, maar het blijft uiteindelijk wel de verantwoordelijkheid van de ouder).
  • Kinderopvang tot 4 jaar wordt nog naar gekeken.

 

Wordt er ook vervoer geregeld naar school?

Kinderen en ouders kunnen lopen, er kan een fiets geregeld worden. Sommigen zijn hier gekomen ook met de auto. De meeste Oekraïners willen vooral ook veel zelf regelen.

ZORG

Kan de vluchteling naar de huisarts en de tandarts?

Als er is iets aan de hand is dan kan iemand terecht bij jouw eigen huisarts. Alle huisartsen in Wageningen zijn hiervan op de hoogte. De huisarts kan vergoeding verhalen bij de verzekeringen. Tandarts: alleen noodzorg voor volwassenen. Kinderen kunnen wel gewoon naar de tandarts.

VRIJWILLIGER WORDEN

Initiatieven en hulp van burgers?

Zoals de burgermeester zei: “Er is een enorme energie in de stad, en dat is goed, maar dat moet ook gestroomlijnd worden. Iedere suggestie is welkom”. Wil je als vrijwilliger meehelpen, meld je dan aan via Welsaam. (En wie weet komt jouw hulp ook goed van pas voor iemand die niet uit de Oekraïne komt).