Foto: Esther Meijer

Ontmoeten en verbinden

Elkaar ontmoeten is de basis voor het bouwen van sociale netwerken, sociale samenhang en deelname aan de maatschappij. Door ontmoeten mogelijk te maken voelen inwoners zich beter thuis en verbonden met hun buurt en met Wageningen; zij bouwen contacten op in de buurt en in Wageningen om hun verhaal te delen, samen wat te doen en hulp te vragen als het wat minder gaat.

Lees hieronder meer over de 5 deelplannen van Ontmoeten en verbinden: Ontmoetingsactiviteiten, Diversiteit, Samen ouder worden en goed leven met dementie, Leefbare buurten, Vluchtelingen.

Ontmoetingsactiviteiten

We faciliteren, ondersteunen en begeleiden (preventieve) activiteiten gericht op: ontmoeten en meedoen van betekenis zijn voor anderen initiatieven van inwoners samenwerking in de wijk verbinden van inwoners aan netwerken in de wijk en vice versa betrokkenheid van ouders bij de activiteiten van hun kinderen buurtmaatschappelijk werk stedelijk aanbod voor jongeren van 13-27 jaar Het grootste deel van de activiteiten wordt uitgevoerd door vrijwilligers en bij de activiteiten betrokken inwoners, soms ondersteund door een professional. Om inwoners te kunnen ondersteunen om het zelf te organiseren is aanwezigheid van sociaal werkers in buurten of in de buurt van doelgroepen een vereiste. Vanuit...

Buurtbemiddeling

Een burenconflict heeft negatieve impact op leefbaarheid, gezondheid, werk, participatie. Buurtbemiddeling beoogt partijen in een rechtstreeks gesprek tussen partijen te begeleiden in de richting van oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Partijen zelf blijven verantwoordelijk voor de oplossingen en afspraken. Buurtbemiddeling werkt preventief, voorkomt escalatie en juridisering en ontlast de politie en andere handhavers. Na een geslaagde bemiddeling kunnen buren weer met elkaar verder. Meldingen komen binnen via verwijzers, maar het aantal mensen die zichzelf melden zit al jaren in de lift. Hoe gaat buurtbemiddeling Buurtbemiddeling laat de regie bij de bewoners zelf. Zij stemmen in met bemiddeling. Altijd...

Diversiteit

Anno 2018 is het nog steeds niet altijd mogelijk om in de openbare ruimte te zijn wie je bent. Onschuldige blijken van liefde voor elkaar zoals elkaars hand vasthouden of een klein zoentje kunnen grote gevolgen hebben door homofobie in de samenleving. Ondanks het milde klimaat voor LHBT inwoners in Wageningen is het nog steeds nodig om door en voor de doelgroep (LHBT inwoners) aparte activiteiten te organiseren om elkaar veilig te kunnen ontmoeten. Ook is het daarbij belangrijk om voorlichting te geven op basis- en middelbare scholen, om de acceptatie van homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenders te vergroten. Veel tieners...

Samen ouder en goed leven met dementie

Door samen de uitvoering van dit programma op te pakken bundelen we de expertise op het terrein van sociaal werk, ouderenwerk, psychologische begeleiding (zie deelplan preventieve ondersteuning), mantelzorg ondersteuning, omgaan met mensen met dementie en hun naasten en het organiseren van praktische ondersteuning in het normale dagelijkse bestaan. We zetten in op actieve kennisdeling als het gaat om het trainen en begeleiden van vrijwilligers, het combineren van informele en formele zorg, op vraag en gesignaleerde behoefte, etc. Door deze samenwerking is een professionaliseringsslag mogelijk die verder reikt dan een enkele organisatie en ten goede komt aan zeer veel inwoners van...

Vluchtelingen

De werkgroep "vluchtelingen" heeft unaniem vastgesteld dat de eerste opvang en begeleiding van statushouders als "basisvoorziening " opgenomen moet worden in Samen Wageningen. Vanwege de wettelijke taakstelling voor huisvesting heeft de gemeente Wageningen de verantwoordelijkheid om te zorgen voor opvang en begeleiding van de statushouder naar een plek in de lokale samenleving. Het aantal verwachte nieuwe statushouders is 50 à 70 per jaar, tenzij er onvoorziene ontwikkelingen zijn. Ruim 300 vluchtelingen zijn de afgelopen 5 jaren in Wageningen komen wonen. Gekozen is met alle samenwerkende partijen voor een vernieuwde integrale benadering van alle vragen en problemen waar vluchtelingen die in...