WhatsApp Image 2021-05-06 at 11.23.57

Ontmoeting met autisme: ‘ook wij moesten improviseren’

Auti-café is niet zomaar een ontmoetingsplek voor mensen met autisme. “Wij bieden de plek en activeren” vertelt Karlijn Hermsen, die nu 1,5 jaar betrokken is bij auti-café. “De deelnemers bepalen verder zelf hoe de avond eruit ziet.”

Digitaal
Net als andere Welsaam partners moest ook auti-café met de komst van corona snel improviseren. De deelnemers ontmoeten elkaar nu digitaal. Karlijn: “We beginnen met een virtuele inloop, waarin bezoekers kunnen vertellen hoe het met ze gaat. De invulling hiervan doen we echt samen. Vervolgens spelen we een online spel.”
Zo’n 8 tot 10 deelnemers sluiten aan bij de digitale avonden en nieuwe aanmeldingen blijven binnenkomen. “Mensen zijn altijd welkom. Vandaag kreeg ik een appje van een jongen die niet bij de online avonden wil zijn, maar graag live wil aanhaken. Dat enthousiasme, daar doe je het voor.”

Behoefte
Toen Karlijn bij auti-café begon was de uitdaging om meer vraag gestuurd te gaan werken. “Een bezoeker had destijds veel spellen bij zich, dus werden er spellen gespeeld. Maar niet iedereen vindt dat leuk. Omdat ik het belangrijk vind dat de bezoekers inbreng hebben, ben ik gaan inventariseren wat zij willen. Er bleek een enorme behoefte te zijn aan meer informatie over autisme. In samenwerking met de deelnemers hebben we een nieuwe opzet gemaakt met sprekers van buitenaf, die net iets meer kennis hebben van specifieke onderwerpen. Er lag al een lijst klaar. We trapten af met het onderwerp vakantie & autisme. Twee weken later zaten we weer in lockdown…”

Op weg
De groep mensen met autisme is zeer uiteenlopend. Karlijn: “Geen enkele bezoeker is hetzelfde. De een heeft soms wat moeite om zijn huis uit te komen, terwijl de ander een groot sociaal netwerk heeft en heel zelfstandig is. Ik probeer vooral te activeren en ieder individu te zien. Soms help ik de bezoekers op weg. Hebben ze moeite om hier te komen? Dan kijk ik of ze met iemand mee kunnen rijden. Helaas zijn er door corona nu ook wat bezoekers afgehaakt, hopelijk komen zij terug zodra de avonden weer live zijn.”

Zoek elkaar op
Auti-café heeft haar avonden in Ons Huis. Is er meer dat auti-café als partner van Welsaam meekrijgt van de samenwerking? Karlijn: “Ik werk vrij solistisch binnen Welsaam, maar er is misschien wel winst te behalen in de zichtbaarheid van auti-café.
Mijn tip voor andere professionals binnen Welsaam? Zoek elkaar op, eerder te snel dan te langzaam. Wacht niet af, maar bel eens een andere partij binnen het sociaal domein. Dan steek je elkaar aan en inspireer je elkaar. Zodra je niet meer van elkaar weet wat je doet ontstaat er miscommunicatie en ruis. Andere partners zijn ieder geval van harte welkom om eens binnen te lopen bij auti-café. Nu online en hopelijk snel weer offline!”

Auti-café is onderdeel van stichting IBASS en heeft haar avonden elke tweede dinsdag van de maand van 19.30-22.00 uur.

Ook interessant!

Jaap de Graaff

“We zijn allemáál kwetsbaar”

Als coördinator van Inloopcentrum Markt 17 geeft Jaap de Graaff uitvoering aan de dagelijkse gang van zaken en de opbouw van een open en gastvrij inloopcentrum. Hij bewaakt dat bezoekers en vrijwilligers zichzelf kunnen zijn en tot hun recht komen en gebruikt daarbij de presentie-methodiek.  Jaap privé Wat ik in mijn vrije tijd doe? Mantelzorgen,…

Rinske de Vries

‘Ik ben realistische idealist’

Rinske privé In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur aan het fietsen of wandelen, bezig in mijn moestuin of posters aan het ontwerpen. Ik ben net afgestudeerd aan de WUR, deed bos- en natuurbeheer. Inmiddels ben ik verknocht aan Wageningen en hoop hier te kunnen blijven wonen. Daarnaast ben ik dol op…

Narin en Marjolijn (1)

Bekend maakt Bemind: Narin en Marjolijn over vluchten en een leven opbouwen in Nederland

Met het project Bekend maakt Bemind biedt Vluchtelingenwerk leerlingen, collega’s of andere gezelschappen de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een vluchteling. Het doel: meer inzicht, empathie en begrip creëren voor vluchtelingen in Nederland.  Narin (24) is zeven jaar geleden, samen met haar ouders, broertje en zusje, gevlucht uit Syrië. Marjolijn is vrijwilliger bij…