WhatsApp Image 2021-05-06 at 11.23.57

Ontmoeting met autisme: ‘ook wij moesten improviseren’

Auti-café is niet zomaar een ontmoetingsplek voor mensen met autisme. “Wij bieden de plek en activeren” vertelt Karlijn Hermsen, die nu 1,5 jaar betrokken is bij auti-café. “De deelnemers bepalen verder zelf hoe de avond eruit ziet.”

Digitaal
Net als andere Welsaam partners moest ook auti-café met de komst van corona snel improviseren. De deelnemers ontmoeten elkaar nu digitaal. Karlijn: “We beginnen met een virtuele inloop, waarin bezoekers kunnen vertellen hoe het met ze gaat. De invulling hiervan doen we echt samen. Vervolgens spelen we een online spel.”
Zo’n 8 tot 10 deelnemers sluiten aan bij de digitale avonden en nieuwe aanmeldingen blijven binnenkomen. “Mensen zijn altijd welkom. Vandaag kreeg ik een appje van een jongen die niet bij de online avonden wil zijn, maar graag live wil aanhaken. Dat enthousiasme, daar doe je het voor.”

Behoefte
Toen Karlijn bij auti-café begon was de uitdaging om meer vraag gestuurd te gaan werken. “Een bezoeker had destijds veel spellen bij zich, dus werden er spellen gespeeld. Maar niet iedereen vindt dat leuk. Omdat ik het belangrijk vind dat de bezoekers inbreng hebben, ben ik gaan inventariseren wat zij willen. Er bleek een enorme behoefte te zijn aan meer informatie over autisme. In samenwerking met de deelnemers hebben we een nieuwe opzet gemaakt met sprekers van buitenaf, die net iets meer kennis hebben van specifieke onderwerpen. Er lag al een lijst klaar. We trapten af met het onderwerp vakantie & autisme. Twee weken later zaten we weer in lockdown…”

Op weg
De groep mensen met autisme is zeer uiteenlopend. Karlijn: “Geen enkele bezoeker is hetzelfde. De een heeft soms wat moeite om zijn huis uit te komen, terwijl de ander een groot sociaal netwerk heeft en heel zelfstandig is. Ik probeer vooral te activeren en ieder individu te zien. Soms help ik de bezoekers op weg. Hebben ze moeite om hier te komen? Dan kijk ik of ze met iemand mee kunnen rijden. Helaas zijn er door corona nu ook wat bezoekers afgehaakt, hopelijk komen zij terug zodra de avonden weer live zijn.”

Zoek elkaar op
Auti-café heeft haar avonden in Ons Huis. Is er meer dat auti-café als partner van Welsaam meekrijgt van de samenwerking? Karlijn: “Ik werk vrij solistisch binnen Welsaam, maar er is misschien wel winst te behalen in de zichtbaarheid van auti-café.
Mijn tip voor andere professionals binnen Welsaam? Zoek elkaar op, eerder te snel dan te langzaam. Wacht niet af, maar bel eens een andere partij binnen het sociaal domein. Dan steek je elkaar aan en inspireer je elkaar. Zodra je niet meer van elkaar weet wat je doet ontstaat er miscommunicatie en ruis. Andere partners zijn ieder geval van harte welkom om eens binnen te lopen bij auti-café. Nu online en hopelijk snel weer offline!”

Auti-café is onderdeel van stichting IBASS en heeft haar avonden elke tweede dinsdag van de maand van 19.30-22.00 uur.

Ook interessant!

spreekuur_vluchtelingenwerk

Nieuw: avondspreekuur Vluchtelingenwerk

Om vluchtelingen nóg beter van informatie te voorzien, start Vluchtelingenwerk met een spreekuur in de avond. Dit spreekuur is voor statushouders die werken of naar school gaan. Het avondspreekuur is elke woensdag tussen 17.30 – 19.00 uur en is op afspraak. Afspraak maken gaat via WhatsApp 06-85527502 (app “Naam + onderwerp”). Vluchtelingenwerk heeft een regulier…

kerstbijeenkomst_VOD

Kerstbijeenkomst Vluchteling Onder Dak: kerstpakketten én samenzijn

Op 17 december organiseert Stichting Vluchteling Onder Dak -zoals elk jaar- een kerstbijeenkomst voor hun cliënten, mensen die vaak nog in afwachting zijn van de uitkomst van hun asielprocedure, maar zonder opvang van de overheid. Op dit moment zijn dat zowel alleenstaanden als gezinnen, in totaal 35 personen (waarvan achttien kinderen). Tijdens de kerstbijeenkomst wil…

perspectieffonds

Dit jaar nog extra budget nodig?

Het Perspectieffonds biedt je misschien uitkomt! Het perspectieffonds financiert namelijk vraaggerichte activiteiten, voorlichting en andere activiteiten in relatie tot de thema’s van Welsaam. Maar: dit potje van 2021 is nog niet leeg! Waarschijnlijk door de coronamaatregelen kwamen er maar weinig aanvragen binnen dit jaar. Het zou zonde zijn als er geld in het fonds blijft…