h-ng-c-h-i-hQg65xz5Cos-unsplash

Ontmoetingsactiviteiten

We faciliteren, ondersteunen en begeleiden (preventieve) activiteiten gericht op:

 • ontmoeten en meedoen
 • van betekenis zijn voor anderen
 • initiatieven van inwoners
 • samenwerking in de wijk
 • verbinden van inwoners aan netwerken in de wijk en vice versa
 • betrokkenheid van ouders bij de activiteiten van hun kinderen
 • buurtmaatschappelijk werk
 • stedelijk aanbod voor jongeren van 13-27 jaar

Het grootste deel van de activiteiten wordt uitgevoerd door vrijwilligers en bij de activiteiten betrokken inwoners, soms ondersteund door een professional.

Om inwoners te kunnen ondersteunen om het zelf te organiseren is aanwezigheid van sociaal werkers in buurten of in de buurt van doelgroepen een vereiste. Vanuit daar kan worden opgevangen en gesignaleerd waar inwoners behoefte aan hebben en waar ondersteuning bij nodig is. We werken hiertoe met kleinschalige (buurt)teams bestaande uit sociaal werkers en vrijwilligers.

De expertise in de teams is afgestemd op de behoefte van de buurt of in sommige gevallen van een specifieke doelgroep waar op stedelijk niveau activiteiten voor worden georganiseerd (jongerenwerk in ’t Oude Bijenhuis is een voorbeeld). Er zijn korte lijnen met (de teams van) het Startpunt, zodat makkelijk opgeschaald kan worden naar zorg.

De invulling van de activiteiten wordt in samenspraak met buurtbewoners, bezoekers van ontmoetingsplekken en vrijwilligers vormgegeven. We organiseren in ieder geval de volgende activiteiten:

 • eettafels
 • evenementen
 • workshops/lezingen en cursussen op aantal thema”s afgestemd om directe vragen en behoeften
 • ruilen/delen/lenen
 • inloop
 • gespreksgroepen
 • ruimte bieden aan initiatieven
 • flexwerkplekken
 • netwerkopbouw
 • culturele activiteiten
 • dagbesteding
 • informatiepunt

Samenwerkende partijen

THUIS, Markt 17, Odensehuis, Solidez, SHOUT, de bblthk en de scholen in NoordWest. In de uitvoering werken zij samen met tal van andere organisaties.

Lees hier het complete deelplan voor Ontmoetingsactiviteiten.

 

 

Ook interessant!

_MG_5523 A4-kl

Samen ouder en goed leven met dementie

Door samen de uitvoering van dit programma op te pakken bundelen we de expertise op het terrein van sociaal werk, ouderenwerk, psychologische begeleiding (zie deelplan preventieve ondersteuning), mantelzorg ondersteuning, omgaan met mensen met dementie en hun naasten en het organiseren van praktische ondersteuning in het normale dagelijkse bestaan. We zetten in op actieve kennisdeling als…

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Een burenconflict heeft negatieve impact op leefbaarheid, gezondheid, werk, participatie. Buurtbemiddeling beoogt partijen in een rechtstreeks gesprek tussen partijen te begeleiden in de richting van oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Partijen zelf blijven verantwoordelijk voor de oplossingen en afspraken. Buurtbemiddeling werkt preventief, voorkomt escalatie en juridisering en ontlast de politie en andere handhavers.…

Happy diverse people together in the park

Vluchtelingen

De werkgroep “vluchtelingen” heeft unaniem vastgesteld dat de eerste opvang en begeleiding van statushouders als “basisvoorziening ” opgenomen moet worden in Samen Wageningen. Vanwege de wettelijke taakstelling voor huisvesting heeft de gemeente Wageningen de verantwoordelijkheid om te zorgen voor opvang en begeleiding van de statushouder naar een plek in de lokale samenleving. Het aantal verwachte…