Foto: Esther Meijer

Persoonlijke ontwikkeling en de stadswerkplaatsen

De activiteiten van Samen Wageningen bieden veel kansen voor een brede doelgroep met een participatiebehoefte of verplichting, die meerwaarde en maatschappelijke waarde voor de stad oplevert. De samenwerkingspartners willen daarom hun rol pakken om samen met andere partijen te zorgen voor een goede infrastructuur, een soepele doorgaande lijn, goede samenwerking en slimme verbindingen in de keten van participatie en bedrijvigheid (dagbesteding, talentontwikkeling, vrijwilligerswerk, stages / werkervaringsplekken, toeleiding naar werk).

Werkplaats concept

Werkplaatsen zijn plekken waar inwoners van verschillende participatieniveaus zichzelf ontwikkelen door middel van een gedeelde passie: sport, koken, groen, klussen, techniek, ondernemen, etc.

Door de gedeelde interesse ontstaat synergie bij de deelnemers en kunnen zij deskundigheid met elkaar delen. De werkplaatsen zorgen voor ontmoeting, (activerend) werk, vrijwilligerswerk en/of dagbesteding (met begeleiding) én productie van artikelen of resultaten die inkomsten in geld of andere waarde opleveren. Voorbeelden van werkplaatsen: Stadswerkplaats (Ons Huis), Kookatelier (de Nude), voetbalwerkplaats, Sociaal ondernemerswerkplaats (Thuis), Groene Vingers werkplaats en Cultuurwerkplaats.

Inloop-dagbesteding (dagactiviteiten – DACT)

Het Stadsatelier Ons Huis en de Nude bieden laagdrempelige, activerende dagbesteding voor mensen met een (psychiatrische, lichamelijke of licht verstandelijke) beperking. Deelnemers komen voor dag structuur, activering en sociale contacten; ze werken – met begeleiding – naar vermogen mee in de ateliers, in de huishouding en bedrijfsvoering en doen mee met (re)creatieve activiteiten samen met mensen zonder beperking. De dagbesteding is bedoeld voor mensen op trede 1 en 2 van de participatieladder, toeleidend naar trede 3 en 4 (vrijwilligerswerk) en biedt plaats aan 18 deelnemers per dagdeel. (totaal ca. 50 unieke deelnemers die ieder gemiddeld 3 x per week kunnen komen bij een openstelling van 9 dagdelen p.w.) Doel van de inloop-dagbesteding op een ontmoetingsplek is om mensen met een (lichte) ggz, Lvg, NAH of fysieke beperking zo “normaal” mogelijk mee te kunnen laten doen aan activiteiten en om zinvolle bezigheden en werkzaamheden met en voor hen te ontwikkelen. Vanaf 1 oktober 2018 kunnen ook deelnemers zonder indicatie hier terecht.

Toeleiden naar vrijwilligerswerk

VCW heeft een scala aan instrumenten om vrijwilligers te matchen. Er zijn echter inwoners die zonder ondersteuning niet tot vrijwilligerswerk komen of het vrijwilligerswerk niet kunnen behouden. Ook zijn er inwoners die niet (h)erkennen dat vrijwilligerswerk voor hen haalbaar is. Zij hebben meer ondersteuning nodig om tot een passende vrijwilligersplek te komen. Een team van vrijwillige coaches ondersteund door een coördinator biedt vraaggerichte ondersteuning op maat aan, waarbij de inwoner leidend is. VCW leidt deze mensen toe naar een passende plek door haar lokale netwerk van ongeveer 250 organisaties in verschillende sectoren variërend van sport tot zorg.

Lees hier het volledige deelplan van Ontwikkelen van mensen / stadswerkplaatsen

Ook interessant!

casus 2 informele hulp

Vrijetijdsbesteding

Door activiteiten aan te bieden en toegankelijk te maken waar mensen in hun vrije tijd aan deel kunnen nemen, kunnen inwoners ontspannen, gelukkiger worden, vitaler zijn, sociale contacten aangaan en uit hun sociaal isolement komen. Eenzaamheidsbestrijding is een belangrijk aandachtspunt; meedoen aan activiteiten buitenshuis is de eerste stap naar participatie. Daarnaast kan vrijetijdsbesteding ingezet worden…

Happy diverse people together in the park

Vluchtelingen

De werkgroep “vluchtelingen” heeft unaniem vastgesteld dat de eerste opvang en begeleiding van statushouders als “basisvoorziening ” opgenomen moet worden in Samen Wageningen. Vanwege de wettelijke taakstelling voor huisvesting heeft de gemeente Wageningen de verantwoordelijkheid om te zorgen voor opvang en begeleiding van de statushouder naar een plek in de lokale samenleving. Het aantal verwachte…

Foto: Esther Meijer

Infrastructuur meedoen

Het versterken van de samenleving, zorgen dat iedereen mee kan doen en het voorkomen van uitsluiting gebeurt niet vanzelf; dat is mensenwerk. Van de persoon zelf, buurtbewoners, vrijwilligers, professionals en vele anderen. Die brengen verbindingen tot stand met de samenleving en tussen degenen die niet online of in beeld zijn, niet de deur uitkomen en…