Mother and daughter holding hands

Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zet in op netwerken voor ouders en gezinnen

Irini Boxma, kartrekker van Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin vertelt:

Binnen de ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zetten we naast individuele hulp en ondersteuning – we vallen binnen cluster 3 – in op het versterken van netwerken en systemen van burgers. Wij doen dit op verschillende manieren, zodat er in Wageningen een breed aanbod bestaat en er altijd wel iets is, wat bij een ouder past. Voorbeelden vind je hieronder.

  • Buro Nij organiseert in samenwerking met de Bakermat café avonden voor (bijna) vaders, om vaders met elkaar in contact te brengen en de band te versterken. Aanstaande moeders leren elkaar kennen via Centering Pregnancy.
  • De Bakermat organiseert relatie-avonden, waarin stellen praten over veranderingen na de geboorte, maar ook leren om hulp te vragen in hun omgeving.
  • De coördinatoren van Buurtgezinnen en Kind aan Huis hebben beide een training gevolgd om de Opvoedparty in Wageningen te kunnen inzetten, een laagdrempelige manier om opvoedvragen te bespreken. Hiermee willen we in 2020 een start maken.
  • Diverse inloopmogelijkheden bij een ouder-peuter café (Leger des Heils in samenwerking met vrijwilligers van Kind aan Huis), Babycafé Markt 17, ouder- en kindgroep vrije school.

Meer weten?

Neem contact op met Irini Boxma: i.boxma@solidez.nl

Ook interessant!

moestuin asielzoekers

Groente telen met en voor asielzoekers

Wat houdt het initiatief in? Aan de Wageningse bosrand werken vluchtelingen, Wageningse jongeren, ouderen en andere vrijwilligers samen om eten te verbouwen. Het plan om de moestuin van 400 m2 aan te leggen en te onderhouden, werd in 2017 gemaakt in samenwerking met een aantal vluchtelingen. Vluchtelingen wieden er onkruid, houden kippen, leren over kweken…

Vergadering bij Solidez

Organisatie, rol van de kerngroep en het waarborgen van samenhang

Welsaam geeft gezamenlijk uitvoering aan het programma van activiteiten en diensten die ervoor zorgen dat (kwetsbare) inwoners van Wageningen ondersteund worden om mee te doen, elkaar te ontmoeten, naar elkaar om te zien en langer zelfstandig te blijven. Dit draagt bij aan een sterke en sociale samenleving en mogelijk kostenbesparing op formele en geïndiceerde zorg.…

verantwoording initiatievenfonds

Verantwoording Initiatievenfonds 2019

We hebben dit jaar met het fonds 70 initiatieven ondersteund. Een groot aantal initiatieven hebben we niet meegerekend. Dat zijn initiatieven die geen aanvraag hebben ingediend bij de fonds, maar die Thuis Wageningen en andere organisaties op andere manieren heeft verder geholpen. Kerncijfers Te besteden bedrag 2019: Ôé¼ Ôé¼ 101.458,34 Aantal aanvragen: 70 Behandeld in…