Mother and daughter holding hands

Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zet in op netwerken voor ouders en gezinnen

Irini Boxma, kartrekker van Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin vertelt:

Binnen de ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zetten we naast individuele hulp en ondersteuning – we vallen binnen cluster 3 – in op het versterken van netwerken en systemen van burgers. Wij doen dit op verschillende manieren, zodat er in Wageningen een breed aanbod bestaat en er altijd wel iets is, wat bij een ouder past. Voorbeelden vind je hieronder.

  • Buro Nij organiseert in samenwerking met de Bakermat café avonden voor (bijna) vaders, om vaders met elkaar in contact te brengen en de band te versterken. Aanstaande moeders leren elkaar kennen via Centering Pregnancy.
  • De Bakermat organiseert relatie-avonden, waarin stellen praten over veranderingen na de geboorte, maar ook leren om hulp te vragen in hun omgeving.
  • De coördinatoren van Buurtgezinnen en Kind aan Huis hebben beide een training gevolgd om de Opvoedparty in Wageningen te kunnen inzetten, een laagdrempelige manier om opvoedvragen te bespreken. Hiermee willen we in 2020 een start maken.
  • Diverse inloopmogelijkheden bij een ouder-peuter café (Leger des Heils in samenwerking met vrijwilligers van Kind aan Huis), Babycafé Markt 17, ouder- en kindgroep vrije school.

Meer weten?

Neem contact op met Irini Boxma: i.boxma@solidez.nl

Ook interessant!

perspectieffonds

Dit jaar nog extra budget nodig?

Het Perspectieffonds biedt je misschien uitkomt! Het perspectieffonds financiert namelijk vraaggerichte activiteiten, voorlichting en andere activiteiten in relatie tot de thema’s van Welsaam. Maar: dit potje van 2021 is nog niet leeg! Waarschijnlijk door de coronamaatregelen kwamen er maar weinig aanvragen binnen dit jaar. Het zou zonde zijn als er geld in het fonds blijft…

vergeet-me-nietjes

Vergeet-mij-nietjes voor Vermeulen en Bosland

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst werden burgemeester Floor Vermeulen en wethouder Leo Bosland gedecoreerd met het vergeet-mij-nietje van Alzheimer Nederland. Door dit speldje te dragen, laat je zien dat we mensen met dementie en hun naasten niet vergeten. Het opspelden voelde heel waardevol en de burgemeester en wethouder waren heel verrast. De speldjes werden opgespeld door Freek…

moestuin asielzoekers

Groente telen met en voor asielzoekers

Wat houdt het initiatief in? Aan de Wageningse bosrand werken vluchtelingen, Wageningse jongeren, ouderen en andere vrijwilligers samen om eten te verbouwen. Het plan om de moestuin van 400 m2 aan te leggen en te onderhouden, werd in 2017 gemaakt in samenwerking met een aantal vluchtelingen. Vluchtelingen wieden er onkruid, houden kippen, leren over kweken…