Samen Wageningen

Over Samen Wageningen

Eind 2016 is een nieuw beleidskader voor Sociaal Beleid in Wageningen vastgesteld. Hieraan hebben vele inwoners, professionals en ondernemers uit de stad een bijdrage geleverd. Het gaat om al het beleid dat is gericht op hulp en ondersteuning aan inwoners van de gemeente als het gaat om welzijn en zorg. Dat kunnen activiteiten zijn om problemen te voorkomen, maar het kan ook hulpverlening zijn om problemen op te lossen.

Het nieuwe beleidskader is uitgewerkt in een aanbesteding waarvoor in 2017 alle maatschappelijke organisaties in en om Wageningen waren uitgenodigd. Samen hebben zij de uitvoeringsplannen geschreven op de 50 beoogde resultaten. Dit heeft geleid tot de vorming van het samenwerkingsverband WELSAAM. Feitelijk zijn er vier samenwerkingsverbanden gevormd rond de vier categorieën van Samen Wageningen. Omdat deze categorieën een grote samenhang kennen werken we in de praktijk samen als een WELSAAM.