headerfoto_1

Over Welsaam

Welsaam is het samenwerkingsverband van bijna dertig organisaties in Wageningen. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de (preventie)activiteiten op thema's als ontmoeten, informeren, ondersteuning en meedoen

Wij geloven dat iedereen ertoe doet en dat iedereen mee kan doen. Wij maken het dus als missie dat Wageningen een inclusieve stad wordt.

De oorsprong van Welsaam ligt in Samen Wageningen

Elke organisatie heeft experts die Wageningers sociaal ondersteunen. Ze zetten zich in voor mensen die moeite hebben om mee te komen in de maatschappij, maar ook voor inwoners die zelf iets willen bijdragen aan de samenleving. Bijvoorbeeld als ze een idee hebben om hun straat, buurt of stad prettiger te maken. Dat doen we omdat we erin geloven dat mensen gelukkiger en gezonder zijn als ze mee kunnen doen in de samenleving. 

Het samenwerkingsverband bestaat uit bijna dertig samenwerkende organisaties. Daarnaast werkt Welsaam samen met aanverwante organisaties in de zorg, het onderwijs, de Woningstichting, de politie en met diverse inwonersinitiatieven.