headerfoto_1

Over Welsaam

Welsaam is het samenwerkingsverband van drieëntwintig organisaties in Wageningen. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de (preventie)activiteiten op thema's als ontmoeten, meedoen, leefbare wijken, prettig thuis wonen, veerkracht, financiële zekerheid, opvoeden en opgroeien. 

Wij geloven dat iedereen ertoe doet en dat je gelukkiger en gezonder wordt als je mee kan doen in de samenleving. Onze missie is te bevorderen dat mensen gezond blijven met kwaliteit van leven, we dragen bij aan  een inclusieve stad en helpen talenten te ontwikkelen voor toekomstperspectief.

Welsaam voorkomt, verbindt & versterkt!

De oorsprong van Welsaam ligt in Samen Wageningen

Elke organisatie heeft experts die Wageningers sociaal ondersteunen. Ze zetten zich in voor mensen die moeite hebben om mee te komen in de maatschappij, maar ook voor inwoners die zelf iets willen bijdragen aan de samenleving. Bijvoorbeeld als ze een idee hebben om hun straat, buurt of stad prettiger te maken. Dat doen we omdat we erin geloven dat mensen gelukkiger en gezonder zijn als ze mee kunnen doen in de samenleving. 

Het samenwerkingsverband bestaat uit drieëntwintig samenwerkende organisaties. Daarnaast werkt Welsaam samen met organisaties in de zorg, het onderwijs en kinderopvang, de Woningstichting, de politie en met diverse inwonersinitiatieven.