Over Welsaam

Happy diverse people together in the park

Welsaam is een innovatief samenwerkingsverband van 28 organisaties binnen het Sociale Domein van Wageningen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidskader Samen Wageningen. Onze (preventie)activiteiten vinden plaats op vier thema's: ontmoeten en verbinden, informeren, signaleren en uitwisselen, hulp en ondersteunint en meedoen en initiatieven.

Elke organisatie heeft experts die Wageningers sociaal ondersteunen. Ze zetten zich in voor mensen die moeite hebben om mee te komen in de maatschappij, maar ook voor inwoners die zelf iets willen bijdragen aan de samenleving. Bijvoorbeeld als ze een idee hebben om hun straat, buurt of stad prettiger te maken. Dat doen we omdat we erin geloven dat mensen gelukkiger en gezonder zijn als ze mee kunnen doen in de samenleving. 

Het samenwerkingsverband bestaat uit 28 samenwerkende organisaties. Daarnaast werkt Welsaam samen met aanverwante organisaties in de zorg, het onderwijs, de Woningstichting, de politie en met diverse inwonersinitiatieven. 

Ontwikkeltafels

Om te overleggen en af te stemmen, werken we met ontwikkeltafels.

Welsaam heeft ontwikkeltafels rondom inhoudelijke thema’s, bijvoorbeeld: Samen ouder, Leefbare buurt, Jeugd en gezin, en Informele hulp. En organisatorische ontwikkeltafels, denk aan: kwaliteit, monitor en communicatie.

Organisaties die betrokken zijn bij een onderwerp, sluiten zich aan bij de bijbehorende ontwikkeltafel. Tijdens de overleggen, maken ze afspraken over de uitvoering van het werk en houden ze zich bezig met ontwikkeling en verbetering daarvan. Partijen buiten welsaam en inwoners mogen ook aansluiten bij ontwikkeltafels.

Een compleet overzicht van de ontwikkeltafels met contactpersonen vind je hier.

samenwerken

De oorsprong: Samen Wageningen

samenwageningen1

Eind 2016 riep Gemeente Wageningen inwoners, professionals en ondernemers bij elkaar om een bijdrage te leveren aan het nieuwe beleidskader voor het Sociaal Domein. In het beleidskader staat wat het beleid van de gemeente is voor welzijn en zorg. Soms zijn dat activiteiten om problemen te voorkomen en soms is het hulpverlening om problemen op te lossen.

Het nieuwe beleidskader is uitgewerkt in een aanbesteding waarvoor in 2017 alle maatschappelijke organisaties in en om Wageningen waren uitgenodigd. Samen hebben zij uitvoeringsplannen geschreven op de 50 beoogde resultaten. Dit leidde tot de vorming van het samenwerkingsverband Welsaam.

Het zijn in principe vier samenwerkingsverbanden rond de vier categorieën van Samen Wageningen. Omdat deze categorieën veel samenhang hebben, werken we in de praktijk samen als een Welsaam.