Over Welsaam

Over Welsaam

Welsaam bestaat uit 4 samenwerkingsverbanden van 28 organisaties. Daaromheen zijn lokale, regionale, landelijke organisaties en partners betrokken in de uitvoering.

Iedere organisatie of partner spant zich in om zo goed mogelijk bij te dragen aan de gezamenlijke doelen van Samen Wageningen.

We houden de organisatie zo licht mogelijk. Dat betekent dat ieder werkt op basis van eigen verantwoordelijkheid voor de eigen prestaties. Daarnaast doet elke organisatie zijn eigen bedrijfsvoering. 

Ontwikkeltafels

Om vlot te overleggen en af te stemmen, werken we met ontwikkeltafels.

Welsaam heeft ontwikkeltafels rondom inhoudelijke thema’s, bijvoorbeeld: Samen ouder, Leefbare buurt, Jeugd en gezin, en Informele hulp. En organisatorische ontwikkeltafels, denk aan: kwaliteit, monitor en communicatie

Organisaties die betrokken zijn bij een onderwerp, sluiten zich aan bij een ontwikkeltafel. Tijdens de overleggen, maken ze dan afspraken over de uitvoering van het werk en houden ze zich bezig met ontwikkeling en verbetering daarvan. Partijen buiten welsaam en inwoners mogen ook aansluiten bij ontwikkeltafels. 

Een compleet overzicht van de ontwikkeltafels met contactpersonen vind je hier.

Organisatieschema