Missie & visie

Over Welsaam > missie & visie

De missie van Welsaam 

Met de uitvoering van onze plannen willen wij een grote bijdrage leveren aan een ‘inclusief Wageningen’: een stad waar mensen de ruimte hebben om elkaar te ontmoeten, zich te ontwikkelen, te groeien en bij te dragen aan de Wageningse samenleving. Kortom, samen zorgen we ervoor dat iedereen erbij hoort en dat problemen zoveel mogelijk worden voorkomen.

De visie van Welsaam 

We geloven erin dat mensen gelukkiger en gezonder zijn als ze mee kunnen doen in de samenleving. Iedereen doet ertoe. Hiermee werken we volgens de Wageningse Principes, en volgens de uitgangspunten van BAAT.

  • We willen problemen zoveel mogelijk voorkomen. 
  • We zetten de inwoner centraal. 
  • We doen het samen. 
  • We gaan uit van vertrouwen 
  • We zoeken actief naar vernieuwing