Foto: Esther Meijer

Informeren, signaleren, uitwisselen

Signaleren, informeren en uitwisselen gebeurt op de plekken waar inwoners (samen) komen en waar we in contact zijn met elkaar: de natuurlijke vindplaatsen, formele en informele ontmoetingsplekken. Daarnaast is het van belang dat er plekken zijn waar mensen die zelf contact of informatie zoeken, terecht kunnen. Tot slot is er een groep die zijn informatie digitaal zoekt.

We zien meer van wat mensen nodig hebben als we informatie kunnen delen. Daarvoor werken we aan deskundigheid in het signaleren en handelen en maken we afspraken met de plekken waar gesignaleerd wordt, zoals scholen, kinderdagverblijven, verenigingen, thuiszorg, woningstichting, politie, enz. Uiteraard worden bij deze werkafspraken altijd de privacy wetgeving en meldplicht in acht genomen.