Foto: Roy Beusker

Vraaggerichte hulp en ondersteuning

In de huidige maatschappij staan zelf- en samenredzaamheid van mensen centraal. Dit is niet voor iedereen in alle situaties haalbaar. Er zijn grote verschillen in sociale- en economische positie, mogelijkheden en vaardigheden en netwerk. Daarnaast kan iedereen te maken krijgen met de plotselinge uitdagingen van het leven. Te zeer rekenen op het eigen oplossend vermogen kan averechts werken en leiden tot een stapeling van problemen. Het is dus zaak om problemen tijdig te signaleren en op een laagdrempelige manier hulp te bieden.