Samenwerking in het sociaal domein

Samenwerkingsverband Welsaam zet zich preventief in voor het welzijn van alle inwoners van Wageningen en ondersteunt inwoners en organisaties die zelf iets willen bijdragen aan de samenleving.

Samenwerken

Ik ben professional in het sociaal domein of partner van Welsaam

Onze resultaten

Algemene resultaten effectmonitor

We vinden het belangrijk om te meten of en hoe onze activiteiten bijdragen aan de samenleving. Daarom maken we gebruik van een effectmonitor. Van onze bevindingen maken we elk jaar een rapportage. Nieuwsgierig?

Deelnemende organisaties