Samenwerking in het sociaal domein

Samenwerkingsverband Welsaam zet zich preventief in voor het welzijn van alle inwoners van Wageningen en ondersteunt inwoners en organisaties die zelf iets willen bijdragen aan de samenleving.

Samenwerken?

Zie jij dat er onder Wageningers behoefte is aan een workshop of cursus? Welsaam's perspectieffonds biedt financiële ondersteuning aan partijen die samenwerken met Welsaam. 

In de spotlight

Jaap de Graaff

“We zijn allemáál kwetsbaar”

Jouwert van Geene

“Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige samenwerking”

Thijs Schaffers

“Ik ben een energiebom en dat slaat vaak aan bij jongeren”

Nieuws

chocolade (1)

Een kijkje in de keuken : de Welsaam proeverij

innovatie

Innovatiegelden aan te vragen bij Welsaam

Nieuwjaarsreceptie

Goed bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst

Deelnemende organisaties