Welzijn doen we samen

Bied jij diensten of activiteiten die niet gefinancierd vanuit de basisvoorziening? Het perspectieffonds financiert vraaggerichte activiteiten, voorlichtingsactiviteiten en andere activiteiten in het kader van de thema's van Welsaam. 

micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash

Wie is wie

Wie is de kartrekker van ontwikkeltafel Jeugd in Gezin?

Hoe bereik ik iemand van de Voedselbank?

In het Wie is Wie-overzicht vind je alle betrokkenen en partners van Welsaam.

Vers van de ontwikkeltafels

Als professional in het sociaal domein van Wageningen, sta je middenin de samenleving. Daardoor ontdek je soms grotere sociale vraagstukken dan jij of je organisatie aankunnen. Je kunt dat niet alles alleen oplossen en dat hoeft ook niet. Het is ideaal om met de organisaties die in aanraking komen met een specifiek vraagstuk met elkaar om tafel te zitten. Dat is precies waar een ontwikkeltafel voor is. 

Op deze plek volgen binnenkort updates, informatie statussen van de ontwikkeltafels. 

Vergadering bij Solidez

Voor de partners: vind hier de monitors