Foto: Esther Meijer

Perspectieffonds

Het perspectieffonds is er voor activiteiten die niet gefinancierd zijn in de basisvoorziening. Het gaat om vraaggerichte activiteiten, voorlichtingsactiviteiten en activiteiten in het kader van de thema’s van Welsaam.

Wil je een aanvraag doen? Download dan het aanvraagformulier. En stuur de ingevulde versie op naar: perspectieffonds.welsaam@gmail.com

De voorwaarden voor een aanvraag

  • Er is behoefte aan de activiteit bij inwoners van Wageningen
  • Er is een duidelijke toegevoegde waarde voor de deelnemers in relatie tot de te maken kosten
  • De activiteit levert een bijdrage aan de resultaten van Welsaam
  • Het gaat om preventief aanbod, die mogelijk besparing op maatwerk oplevert
  • De activiteit vormt geen dubbeling met bestaand aanbod

Let op: De manier van aanvragen en de voorwaarden zijn veranderd ten opzichte van vorige jaren. Neem daarom de tijd om met alle betrokken partijen om de tafel te zitten en de nieuwe situatie te bespreken en uit te werken.

Contact algemeen
Rien van Doorn (Humanitas)

Contactpersoon
Willem Tijs (carrierecorazon.nl)
E-mail: perspectieffonds.welsaam@gmail.com