_MG_5523 A4-kl

Samen ouder en goed leven met dementie

Door samen de uitvoering van dit programma op te pakken bundelen we de expertise op het terrein van sociaal werk, ouderenwerk, psychologische begeleiding (zie deelplan preventieve ondersteuning), mantelzorg ondersteuning, omgaan met mensen met dementie en hun naasten en het organiseren van praktische ondersteuning in het normale dagelijkse bestaan.

We zetten in op actieve kennisdeling als het gaat om het trainen en begeleiden van vrijwilligers, het combineren van informele en formele zorg, op vraag en gesignaleerde behoefte, etc. Door deze samenwerking is een professionaliseringsslag mogelijk die verder reikt dan een enkele organisatie en ten goede komt aan zeer veel inwoners van Wageningen.

Samen ouder in de buurt

 1. Laagdrempelige ontmoetingen als basis voor kennen en gekend worden, van betekenis willen zijn voor een ander en intergenerationele, interculturele contacten: via buurtpunten organiseren en faciliteren van inloop -en ontmoetingsmogelijkheden, preventieve activiteiten (informatieve, culturele -en educatieve) voor zowel vitale als kwetsbare ouderen. Buurtpunten bieden ook goede mogelijkheden voor ontmoetingen tussen jong en oud en tussen verschillende groepen. Zoals al plaatsvindt op diverse locaties: Akeleihof, Buurtse Bocht en in het Odensehuis
 2. Vraagbaak en informatiepunt op het terrein van praktische en mentale ondersteuning van ouderen
 3. Opzoeken, aanjagen en ondersteunen van nieuwe initiatieven en activiteiten waarbij het uitgangspunt is: Wat willen ouderen zelf en welke ondersteuning is hierbij gewenst.?
 4. Onderhouden van de bestaande buurtnetwerken en contacten met ouderengroepen (momenteel netwerk van 35 ouderengroepen) van belang voor onderlinge hulp en als signaleringspunt.
 5. Onderhouden van contacten met mantelzorgers van mensen met dementie, buurtnetwerken en professionele netwerken binnen diverse sectoren.
 6. Begeleiding/coaching pool van 25 -50 vrijwilligers.

Zelfstandig blijven

 1. Buurtnetwerken met formele en informele passende hulp en ondersteuning.Onderhouden van bestaande buurtnetwerken waarin onderlinge hulp geboden wordt aan elkaar en ontwikkelen van nieuwe buurtcirkelsmet inzet van vitale buurtbewoners en vrijwilligers van Studenten Platform Rode Kruis in de rol van buurt buddy”s, maatjes op maat voor mensen met dementie
 2. Signalerings -en informatiepunt op het terrein “Goed leven met dementie” voor een ieder die er in werk of privé mee te maken heeft. De inzet van kortdurende oplossingsgerichte ondersteuning na signaal uit het buurt -en of professionele netwerk, zodat de oudere weer zelfstandig verder kan, dan wel toegeleid wordt naar passende hulp of ondersteuning (o.a. inloop, activiteiten, eettafels, informele of formele zorg. Daarnaast willen we een pilot uitvoerengericht op passende hulp en ondersteuning voor kwetsbare ouderen: actieve signalering van kwetsbare ouderen met specifieke aandacht voor de wijk Zuidoost, een gebied waar veel ouderen wonen en relatief niet of nauwelijks voorzieningen zijn.
 3. Vervolg geven aan het buurtonderzoek “Je woont hier niet zomaar”.Uitwerken van ideeën lijst “Samen Ouder in eigen buurt” voor door en met inwoners van Zuidoost die iets kunnen/willen betekenen voor een ander.
 4. Gezond samen Ouder: activiteitenprogramma ontwikkeld op basis van het model positieve gezondheid met aandacht voor alle aspecten van positieve gezondheid. Leveren van een bijdrage aan een juiste verwijzing naar relevante informatiebronnen en faciliteren van de beschikbaarheid van informatie over Gezond Samen Ouder & Goed leven met dementie thuis.
 5. Ontwikkelen van een dementiewijzer voor het beschikbaar stellen van relevante informatie (Wie doet wat en hoe voor mensen met dementie en hun naasten, naar voorbeeld van andere gemeenten)
 6. Bevorderen kennisdeling: Organiseren van informatie -en expertbijeenkomsten met specifieke thema” (bijvoorbeeld: inzet van technische hulpmiddelen, wat vraagt dit aan organisatie) en het faciliteren van netwerklunches voor ge├»nteresseerde professionals en vrijwilligers uit het Wageningse netwerk.

Samenwerkende partijen

Odensehuis, contactpersoon: Louisa Bosker;Solidez, contactpersoon: Ellen Scheenen

Lees hier het complete deelplan van Samen ouder en goed leven met dementie.

Ook interessant!

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Een burenconflict heeft negatieve impact op leefbaarheid, gezondheid, werk, participatie. Buurtbemiddeling beoogt partijen in een rechtstreeks gesprek tussen partijen te begeleiden in de richting van oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Partijen zelf blijven verantwoordelijk voor de oplossingen en afspraken. Buurtbemiddeling werkt preventief, voorkomt escalatie en juridisering en ontlast de politie en andere handhavers.…

h-ng-c-h-i-hQg65xz5Cos-unsplash

Ontmoetingsactiviteiten

We faciliteren, ondersteunen en begeleiden (preventieve) activiteiten gericht op: ontmoeten en meedoen van betekenis zijn voor anderen initiatieven van inwoners samenwerking in de wijk verbinden van inwoners aan netwerken in de wijk en vice versa betrokkenheid van ouders bij de activiteiten van hun kinderen buurtmaatschappelijk werk stedelijk aanbod voor jongeren van 13-27 jaar Het grootste…

buurtgezinnen en kind aan huis

Jeugd en gezin

De samenwerking in dit deelplan is gericht op de leefwerelden en systemen waarin kinderen/jongeren zich bevinden (kinderopvang, school, gezin). We bieden een samenhangend aanbod van activiteiten om een antwoord te bieden op de vragen en thema”s van inwoners, om zo preventief mogelijk te werken. Om erger te voorkomen. Maatwerk dus! Uitgangspunt in onze activiteiten is…