Samen Wageningen

De oorsprong: Samen Wageningen

Eind 2016 riep Gemeente Wageningen inwoners, professionals en ondernemers bij elkaar om een bijdrage te leveren aan het nieuwe beleidskader voor het Sociaal Domein. In het beleidskader staat wat het beleid van de gemeente is voor welzijn en zorg. Soms zijn dat activiteiten om problemen te voorkomen en soms is het hulpverlening om problemen op te lossen.

Het nieuwe beleidskader is uitgewerkt in een aanbesteding waarvoor in 2017 alle maatschappelijke organisaties in en om Wageningen waren uitgenodigd. Samen hebben zij uitvoeringsplannen geschreven op de 50 beoogde resultaten. Dit leidde tot de vorming van het samenwerkingsverband Welsaam.

Het zijn in principe vier samenwerkingsverbanden rond de vier categorieën van Samen Wageningen. Omdat deze categorieën veel samenhang hebben, werken we in de praktijk samen als een Welsaam.