dmitry-ratushny-wpi3sDUrSEk-unsplash

Samenwerking Digitaalhuis maakt taalgerelateerde activiteiten toegankelijk

Digitaalhuis Wageningen is een goed voorbeeld van samenwerking tussen partijen uit verschillende domeinen.

  • De samenwerkende partijen onder de noemer Digitaalhuis trekken steeds beter gezamenlijk op. Deze partijen zijn nu met een convenant bezig waarin resultaatafspraken benoemd worden en activiteiten in samenwerking opgezet gaan worden.
  • De doorverwijzing vanuit sociale partners naar Digitaalhuis toe gaat steeds beter. Denk bijvoorbeeld aan klantmanagers, Kind aan huis of Schuldhulpmaatje. Dat betekent dat mensen meer de doorgaande lijnen in het oog houden; ketensamenwerking.
  • Vrijwilligersinitiatief Taalcafé bij Thuis wordt door Digitaalhuis ondersteund. De taalhuisdocent gaat hen een training geven en Digitaalhuis heeft ze geholpen met lesmateriaal. Met hen is het lesmoment afgestemd zodat er geen overlap is met het taalcafé van het Digitaalhuis.

Meer informatie?

Contact: Liz Spit (l.spit@bblthk.nl)

Afbeelding: Dmitry Ratushny op Unsplash

Ook interessant!

samenwerken categorie 4, doel 1

Voorbeelden samenwerking Welsaam

Er is een groot aantal samenwerkingen binnen Welsaam die ervoor zorgen dat hulp op elkaar is afgestemd. Veel voorbeelden zijn terug te vinden bij andere maatschappelijke resultaten. Hieronder noemt Esther van der Zee, directeur van Solidez, er nog een aantal. Bier, Baby’s en Bitterballen Buro Nij schreef er een blog over. De Bakermat geeft centering…

casus 1 informele hulp

De kracht van Informele Hulp en samenwerking met het Startpunt/Wmo

Dit is een casus waarbij meerdere successen samenkomen. En waarbij de kracht van vrijwillige hulp, gewoon door aandacht te geven, tijd te nemen en echt contact te maken met de hulpvrager doorslaggevend kan zijn voor acceptatie van hulp. Christina van de Weijer, Conculent Informele Hulpverlening vertelt. Netwerk signaleert achteruitgang Mevrouw met NAH problematiek woont zelfstandig.…