Happy diverse people together in the park

Samenwerking Informele punt, Vrijwilligerscentrum Wageningen en Startpunt: Stand van zaken

Auteur: Christina van de Weijer

Samenwerking Informele punt en Vrijwilligerscentrum Wageningen

Mantelzorg en Vrijwilligerscentrum Wageningen houden elkaar op de hoogte en verkennen elkaars expertisegebied. Dit doen we door:

  • Gezamenlijk de workshop Samenspel formeel/informeel & mantelzorg van Movisie te volgen
  • Baliemedewerkers te trainen in het herkennen van mantelzorgvragen
  • De rol van expert informeel in het Startpunt te vervullen
  • Casuïstiek te bespreken en informatie uit te wisselen
  • Bij te dragen aan de succesvolle Mantelzorgdag

Er is tevens een ontwikkeltafel Respijtzorg en een ontwikkeltafel Langdurig Maatjescontact gestart.

Eén fysiek punt lastig te realiseren

Het VCW heeft initiatief genomen om samen met mantelzorgcollega’s een SWOT-analyse te maken over het Informele Punt. Belangrijkste conclusies uit deze analyse zijn:

  1. Het is allereerst belangrijk dat basiskennis en actuele ontwikkelingen vanuit het werkveld gedeeld wordt
  2. Om het volledig ‘dragen’ van elkaars vakgebied te voorkomen, moeten de lijnen kort zijn. Op deze manier kunnen specialistische vragen van inwoners of collega’s gemakkelijk beantwoord worden
  3. Met voortschrijdend inzicht, valt één fysiek punt moeilijk te realiseren

Rol Expert Informeel

De uitkomsten van de analyse zijn besproken met de gemeente en Startpunt manager en senior medewerker Startpunt. Vanuit het Startpunt is aangegeven dat de rol van de Expert Informeel volstaat. Een Expert Informeel informeert en adviseert het Startpunt over ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van vrijwillige inzet en mantelzorg.

Verbinding tussen Informele Punt en Startpunt-Wmo en -jeugd

Op casuïstiek niveau vinden er mooie verbindingen plaats en is er afstemming met Startpunt-Wmo en -jeugd. Daarnaast heeft het VCW een presentatie gegeven aan de Vrijwillige Ouderenadviseurs waarbij zij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid de Expert Informeel mee te vragen op huisbezoek.

Verbinding en versterking in PR

Het VCW heeft met Startpunt in de PR activiteiten gezamenlijk gekeken waarin zij elkaar kunnen versterken en kunnen verbinden.  Afgelopen jaar stond de Expert Informeel met Startpunt medewerkers in de kraam van de Molenmarkt waardoor de inwoner informatie kreeg over formele en informele hulp. Daarnaast samen opgetrokken bij de informatiemarkt Mantelzorg van de WUR. In de maak voor dit jaar liggen er pr-filmpjes samenwerking Startpunt/VCW en vrijwilligersorganisaties.

Meer informatie?

Contact: Christina van de Weijer, Consulent Informele Hulpverlening (christina@vcwageningen.nl)

Ook interessant!

perspectieffonds

Dit jaar nog extra budget nodig?

Het Perspectieffonds biedt je misschien uitkomt! Het perspectieffonds financiert namelijk vraaggerichte activiteiten, voorlichting en andere activiteiten in relatie tot de thema’s van Welsaam. Maar: dit potje van 2021 is nog niet leeg! Waarschijnlijk door de coronamaatregelen kwamen er maar weinig aanvragen binnen dit jaar. Het zou zonde zijn als er geld in het fonds blijft…

micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash

Integraal werken mogelijk met Inloopspreekuur Geldzaken

In 2019 heeft ontwikkeltafel Voorkomen van schulden en armoede onderzocht of een laagdrempelige inloopvoorziening voor geldzaken in Wageningen haalbaar is. Inwoners op de goede plek met vragen Kern van het idee is dat vrijwillige en professionele dienstverleners gelijktijdig op dezelfde plek aanwezig zijn, de inwoner is met zijn vraag of probleem dus altijd op de…

Gendris VCW rapportage

Vrijwilligerscentrum Wageningen

Drie medewerkers van Vrijwilligerscentrum Wageningen houden zich bezig met de match tussen vrijwilligers en organisaties, verenigingen of particulieren die vrijwilligers nodig hebben. Het begeleiden en toerusten van de vrijwilligers is een belangrijk onderdeel van hun werk. Feiten en cijfers Vrijwilligerscentrum Wageningen 400 Wageningse vrijwilligersorganisaties maken actief gebruik van de stedelijke vacaturebank. Zij zijn actief benaderd…