omslagfoto doel 3 categorie 2

Signaleren

Door op tijd te signaleren en aan eerder aan de bel te trekken voorkom je veel ellende. Dit deelplan gaat over hoe we ditrealiseren.

Iedereen maakt zich wel eens zorgen om een ander maar weet soms niet met wie hij deze zorgen kan delen en om raad kan vragen. Veel vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners hebben hier mee te maken, helemaalsinds bijvoorbeeld steeds meer oudere mensen thuis (moeten) blijven wonen.

Het Vrijwilligers Centrum Wageningen werkt in dit deelplan samen met Startpunt Wageningen, de gemeente Wageningen, de maatschappelijk werkers van Solidez, de ouderenwerkers, de Woningstichting, de Adviesraad Samenleving Wageningen en de Informatiemakelaar. Er wordt gewerkt aan meer bewustzijn en vaardigheden met betrekking tot signaleren voor vrijwilligers, mantelzorgers en buurtbewoners.

Deskundigheid: training signaleren en verbinden

Er wordt een laagdrempelige, korte basistraining signaleren georganiseerd voor vrijwilligers, mantelzorgers en buurtbewoners. Hierin komen onderwerpen naar voren als: gespreksvoering, privacy, observatie, feedback enz. Door te investeren in deskundigheid op het gebied van signaleren weet men wat men kan met de signalen en waar men terecht kan.

Organisatie: Vrijwilligers Centrum Wageningen, Contactpersoon: Machteld Speets

Signaleringskaarten

Er worden signaleringskaarten gemaakt toegesneden op Wageningen als hulpmiddel voor beroepskrachten en inwoners waar zij terecht kunnen om te sparren over een zorg of om iets te melden.

Organisatie: Vrijwilligers Centrum Wageningen, Contactpersoon: Machteld Speets

Samenwerkende partijen

Vrijwilligers Centrum Wageningen,Startpunt Wageningen, THUIS Wageningen

Lees hier het complete deelplan van Signaleren .

Ook interessant!

samenwerken categorie 4, doel 1

Mobiliseren van vraag en aanbod vrijwilligers

Dit deelplan heeft als doel: De inwoner die aan de slag wil als vrijwilliger heeft in korte tijd een passende match. Dit gebeurt door de digitale vacaturebank en door mensen te begeleiden, te adviseren en te scholen in het vrijwilligerswerk. Wageningers die een beperkt netwerk hebben en weinig financiële middelen, kunnen eenvoudig een beroep doen…

Overzicht_mensen_opening

Voorlichting en Cursussen

Welsaam organiseert op allerlei gebied cursussen en voorlichting. Iedereen die een training of cursus heeft waar voldoende vraag naar is, kan een aanvraag indienen bij het Perspectieffonds. Welsaam cursussen en voorlichting: Centering Pregnancy Prenatale voorlichting, gericht op gezond zwanger zijn, de bevalling en beginnend ouderschap vooraanstaande (kwetsbare) ouders is een wettelijke verplichting. Daarnaast biedt de…

casus 3 informele hulp

Informeren

Wij richten ons op alle inwoners van Wageningen en organisaties die betrokken zijn in het sociale domein. Deze drie doelen zijn voor ons belangrijk: – Gebruikersvriendelijke digitaleinformatie – Digitale interactie op buurtniveau – Laagdrempelige digitaal matching van informele burenhulp Om onze doelen te bereiken, zijn er 4 belangrijke activiteiten en functies: 1. Informatiemakelaar 2. Digitale…