casus 3 informele hulp

Taal en taalontwikkeling

1 Op de 9 Nederlanders tussen 16 en 65 jaar (twee derde autochtoon, een derde allochtoon) is laaggeletterd en heeft bovendien zeer lage rekenvaardigheden en digitale vaardigheden. De groep van 45 jaar en ouder vormt het grootste gedeelte. Dit belemmert mensen in hun dagelijks functioneren. Denk bijv. aan kansen op de arbeidsmarkt, gezondheid, het volgen van onderwijs, opvoeding, maatschappelijke zelfredzaamheid, niet kunnen communiceren met een digitaliserende overheid.

Voorlees express

Stimulering van de taalontwikkeling in de thuissituatie door introductie van een voorleesritueel in gezinnen met kinderen van 2 tot 8 jaar waar sprake is van (risico op) een taalachterstand. Vrijwillige voorlezers komen gedurende 20 weken een uur in het gezin. Zij lezen voor en betrekken de ouders hierbij. Samen zoeken zij hoe de ouders na afloop van het project de taalontwikkeling van hun kinderen kunnen stimuleren. De taal omgeving wordt verrijkt, het leesplezier neemt toe, de taalontwikkeling is vooruitgegaan en de ouders weten hoe zij verder kunnen in de thuissituatie.

Organisatie: de Bblthk, Contactpersoon: Jose Tammer

(Digi)Taalhuis

Mensen die die problemen hebben met lezen, schrijven of met de Nederlandse taal kunnen nu op het spreekuur van het (Digi)Taalhuis terecht. De vraag van iemand is leidend: niet “wat moet u leren”, maar “wat wilt u leren” is het uitgangspunt. In Nederland zijn inmiddels bij heel veel bibliotheken Taalhuizen gesitueerd. De samenwerking met stichting Lezen & Schrijven zorgt voor een onderbouwde en consistente aanpak.

Organisatie: De Bblthk (en Solidez), Contactpersoon: Liz Spit

Groepstaallessen

Taalles in een groep is voor sommige migranten de beste leerweg. De groep geeft geborgenheid, men leert mensen kennen en men oefent de taal in conversatie. Gevorderden hebben soms behoefte aan meer structuur en kennis van grammatica; aanvullend aan, vóór of na inburgering. Ook zijn er mensen die niet voor hun inburgering kunnen slagen, maar wel de behoefte hebben om beter Nederlands te spreken. Laagdrempelige taalles in groepen voor beginners en gevorderden wordt door vrijwilligers aangeboden in Huis van de Wijk de Nude.

Hier lees je het complete deelplan van Taal en taalontwikkeling.

Ook interessant!

_MG_5523 A4-kl

Samen ouder en goed leven met dementie

Door samen de uitvoering van dit programma op te pakken bundelen we de expertise op het terrein van sociaal werk, ouderenwerk, psychologische begeleiding (zie deelplan preventieve ondersteuning), mantelzorg ondersteuning, omgaan met mensen met dementie en hun naasten en het organiseren van praktische ondersteuning in het normale dagelijkse bestaan. We zetten in op actieve kennisdeling als…

buurtgezinnen en kind aan huis

Jeugd en gezin

De samenwerking in dit deelplan is gericht op de leefwerelden en systemen waarin kinderen/jongeren zich bevinden (kinderopvang, school, gezin). We bieden een samenhangend aanbod van activiteiten om een antwoord te bieden op de vragen en thema”s van inwoners, om zo preventief mogelijk te werken. Om erger te voorkomen. Maatwerk dus! Uitgangspunt in onze activiteiten is…

micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash

Voorkomen van schulden en armoede

De samenwerkende partners bieden directe hulp aan kwetsbare inwoners met vragen over of problemen met financiën en toepassing van wetten en regels. Of het nou om kleine of grote problemen gaat. Van mensen zonder enige schuld die de eindjes nog net aan elkaar weten te knopen tot mensen met een hoge schuldenlast. Financiële en administratieve…