Terugblik zomerborrel

Wat fijn om elkaar na lange tijd weer in levenden lijve te zien! Onze zomerborrel van 9 september was niet alleen informatief maar vooral ook weer een warme ontmoeting. Een grote groep mensen van samenwerkingsverband Welsaam kwam bij Kenkon bij elkaar. Een moment om bij te praten, om  nieuwe mensen te leren kennen én om stil te staan bij waar we als Welsaam voor staan: samen maken we het mogelijk dat Wageningen een inclusieve stad wordt. Iedereen kan meedoen! 

Tijdens de Zomerborrel stonden we stil bij de spannende periode die voor ons ligt. Met de nieuwe aanbesteding voor de deur gaan we flink aan de slag. Dat begint met dat iedere samenwerkingspartner goed up-to-date is qua informatie. Daarom lichtte procesbegeleider Christel Hoogland de huidige stand van zaken toe, en blikte ze vooruit op 2022:

  • Op 1 april komt officieel de uitvraag van de gemeente, en vóór 1 juli 2022 dienen wij ons gezamenlijke Welsaam voorstel in. Om in die korte periode een goed en gedragen voorstel te schrijven is te kort. Daarom zijn we afgelopen jaar al gestart. Velen van jullie dachten al mee tijdens de speeddates, en praten mee tijdens de werksessies om de programma’s verder vorm te geven. Op basis daarvan heeft Welsaam een visie geformuleerd op de nieuwe programmalijnen en de samenhang daartussen. Ook zijn de eerste thema’s benoemd.
  • Op dit moment voert de gemeente Wageningen marktconsultatie gesprekken (op uitnodiging) over de herijking van het beleidskader ‘Samen Wageningen’. Vooraf deelden wij onder alle Welsaampartners al een voorstel van de werkgroep Toekomst die men mee kon nemen als input tijdens deze meetings. Dat is overigens geen vastgesteld document, zie het als en praatstuk waar we samen nog verder aan kunnen en moeten werken.
  • We nodigen iedereen uit om in de komende maanden mee te werken aan de invulling van de Thema’s, Organisatie, de Welsaam Academie en Communicatie. In april willen we onze plannen klaar hebben zodat we deze snel kunnen aanpassen aan de opdracht van de gemeente die in april wordt verwacht.

Met elkaar in gesprek

Na het plenaire gedeelte en met een lekker hapje en drankje, was er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met collega’s. Centraal stond de Jubelmuur met alles waar we trots op zijn als Welsaam en waar we op voortbouwen in de toekomst. Daarnaast kon je meedenken over vier inhoudelijke thema’s: 

  1. De Welsaam Academie: de plek om (in de toekomst) van elkaar te leren. Inhoudelijk, maar ook qua samenwerking, hoe we gebruik maken wat we in huis hebben. En waar we kunnen leren van voorbeelden van buiten Wageningen. Hoe geven we dit vorm?
  2. De interne organisatie: hoe willen we samen verder? Hoe moet het samenwerkingsconvenant er dan uitzien? Welke afspraken willen we met elkaar maken over de samenwerking en verantwoordelijkheden? Hoe ziet onze netwerkorganisatie eruit?
  3. De inhoudelijke thema’s (zoals Leefbaarheid en Sociale veiligheid, Opvoeden en Opgroeien, Meedoen en Versterken Basisvaardigheden). Er is een basisprogrammastructuur geschetst door de werkgroep Toekomst. De klus waar we voor staan is om een logisch en kloppend geheel te maken waar de samenhang in tot uitdrukking komt.
  4. Communicatie. Het is belangrijk om te gaan vertellen wat Welsaam is en wat we doen. Daarom zijn voorbeelden, verhalen, ervaring en feedback over allerhande communicatie-uitingen van harte welkom. 

Op al deze punten is input geleverd en bovendien kon je je naam achterlaten als je hierover mee wilt denken. Dat kan overigens nog steeds, geef hier door als je bij wilt dragen: jouw input is van harte welkom! 

Plenair maakten we trouwens ook (opnieuw) kennis met elkaar, in popcornstijl 🍿: elk van ons mocht een stapje naar voren zetten in de kring en je naam, je organisatie en over je talent te vertellen. Wat een leuke manier om namen en gezichten (weer) met elkaar te verbinden, en meer van elkaar te leren!

Ook interessant!

Leontine-Carja

Geldproblemen of schulden na corona? SchuldHulpMaatje helpt

De coronacrisis: een moeilijke tijd ook op financieel gebied. Uit cijfers blijkt dat er een behoorlijke groep mensen is met (dreigende) geldproblemen. SchuldHulpMaatje Wageningen werkt al 6 jaar in Wageningen, voorheen onder de naam stichting ISOFA. Met de nieuwe naam is er ook een nieuwe website gelanceerd! Neem eens een kijkje op www.schuldhulpmaatje-wageningen.nl. Onze naam…

helma

In Memoriam Helma Hollestelle (21/09/1960 – 27/06/2021)

Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van onze collega Helma. Met Helma verliezen wij een zeer betrokken en warme collega met hart voor de samenleving. Als coördinator van Huis van de Wijk de Nude was zij een inspirerende en verbindende factor in de wijk. Helma werkte vanaf 2008 voor Welvada, wat later Solidez…

Update Markt 17

Het Inloopcentrum Markt 17 is al enkele weken weer geopend voor bezoekers: open inloop is weer mogelijk. Vanaf 30 juni wordt er bovendien weer gekookt! De 1,5 meter afstand en het handen wassen blijven we handhaven en: er is plaats voor 15 eters maximaal per maaltijd. Misschien kunnen we in september meer mensen herbergen. Eerst…