Terugblik zomerborrel

Wat fijn om elkaar na lange tijd weer in levenden lijve te zien! Onze zomerborrel van 9 september was niet alleen informatief maar vooral ook weer een warme ontmoeting. Een grote groep mensen van samenwerkingsverband Welsaam kwam bij Kenkon bij elkaar. Een moment om bij te praten, om  nieuwe mensen te leren kennen én om stil te staan bij waar we als Welsaam voor staan: samen maken we het mogelijk dat Wageningen een inclusieve stad wordt. Iedereen kan meedoen! 

Tijdens de Zomerborrel stonden we stil bij de spannende periode die voor ons ligt. Met de nieuwe aanbesteding voor de deur gaan we flink aan de slag. Dat begint met dat iedere samenwerkingspartner goed up-to-date is qua informatie. Daarom lichtte procesbegeleider Christel Hoogland de huidige stand van zaken toe, en blikte ze vooruit op 2022:

  • Op 1 april komt officieel de uitvraag van de gemeente, en vóór 1 juli 2022 dienen wij ons gezamenlijke Welsaam voorstel in. Om in die korte periode een goed en gedragen voorstel te schrijven is te kort. Daarom zijn we afgelopen jaar al gestart. Velen van jullie dachten al mee tijdens de speeddates, en praten mee tijdens de werksessies om de programma’s verder vorm te geven. Op basis daarvan heeft Welsaam een visie geformuleerd op de nieuwe programmalijnen en de samenhang daartussen. Ook zijn de eerste thema’s benoemd.
  • Op dit moment voert de gemeente Wageningen marktconsultatie gesprekken (op uitnodiging) over de herijking van het beleidskader ‘Samen Wageningen’. Vooraf deelden wij onder alle Welsaampartners al een voorstel van de werkgroep Toekomst die men mee kon nemen als input tijdens deze meetings. Dat is overigens geen vastgesteld document, zie het als en praatstuk waar we samen nog verder aan kunnen en moeten werken.
  • We nodigen iedereen uit om in de komende maanden mee te werken aan de invulling van de Thema’s, Organisatie, de Welsaam Academie en Communicatie. In april willen we onze plannen klaar hebben zodat we deze snel kunnen aanpassen aan de opdracht van de gemeente die in april wordt verwacht.

Met elkaar in gesprek

Na het plenaire gedeelte en met een lekker hapje en drankje, was er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met collega’s. Centraal stond de Jubelmuur met alles waar we trots op zijn als Welsaam en waar we op voortbouwen in de toekomst. Daarnaast kon je meedenken over vier inhoudelijke thema’s: 

  1. De Welsaam Academie: de plek om (in de toekomst) van elkaar te leren. Inhoudelijk, maar ook qua samenwerking, hoe we gebruik maken wat we in huis hebben. En waar we kunnen leren van voorbeelden van buiten Wageningen. Hoe geven we dit vorm?
  2. De interne organisatie: hoe willen we samen verder? Hoe moet het samenwerkingsconvenant er dan uitzien? Welke afspraken willen we met elkaar maken over de samenwerking en verantwoordelijkheden? Hoe ziet onze netwerkorganisatie eruit?
  3. De inhoudelijke thema’s (zoals Leefbaarheid en Sociale veiligheid, Opvoeden en Opgroeien, Meedoen en Versterken Basisvaardigheden). Er is een basisprogrammastructuur geschetst door de werkgroep Toekomst. De klus waar we voor staan is om een logisch en kloppend geheel te maken waar de samenhang in tot uitdrukking komt.
  4. Communicatie. Het is belangrijk om te gaan vertellen wat Welsaam is en wat we doen. Daarom zijn voorbeelden, verhalen, ervaring en feedback over allerhande communicatie-uitingen van harte welkom. 

Op al deze punten is input geleverd en bovendien kon je je naam achterlaten als je hierover mee wilt denken. Dat kan overigens nog steeds, geef hier door als je bij wilt dragen: jouw input is van harte welkom! 

Plenair maakten we trouwens ook (opnieuw) kennis met elkaar, in popcornstijl 🍿: elk van ons mocht een stapje naar voren zetten in de kring en je naam, je organisatie en over je talent te vertellen. Wat een leuke manier om namen en gezichten (weer) met elkaar te verbinden, en meer van elkaar te leren!

Ook interessant!

wooden-cubes-473703_1280

Gemeente Wageningen doet mee aan Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid 

De gemeente Wageningen, per 2025 verantwoordelijk voor de aanpak van laaggeletterdheid, doet van 1 november 2023 t/m april 2024 mee aan de derde en laatste fase van het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Het is een project van de Stichting Lezen en Schrijven, de Nationale Bibliotheek en de Stichting Lezen. Doel is een gezinsgerichte aanpak te…

Conny Hoitink (1)

“Inwoners meenemen en hen zien als participanten” – Conny Hoitink in de spotlight

Maak kennis met Conny Hoitink. Haar komst was al aangekondigd, maar per 1 september is ze echt begonnen als Procesbegeleider voor Welsaam. Vrije tijd Ik vind het belangrijk dat je naast je werk iets van vrijwilligerswerk doet. Dat doe ik als buurtbemiddelaar. Een paar keer per jaar word ik ingezet, vaak bij mensen met verschillende…

Diverse people with teamwork concept

Mooie kans: Welsaam zoekt drie nieuwe kerngroepleden

  Dit najaar vertrekken drie zittende leden van de kerngroep van Welsaam. Dat betekent dat er ruimte is voor drie nieuwe vertegenwoordigers van de Welsaamorganisaties in de kerngroep. De nieuwe vertegenwoordigers hoeven niet van dezelfde organisaties te komen als in de huidige samenstelling van de kerngroep. Deze verandering heeft een behoorlijke impact op de kerngroep…