Meedoen en initiatieven

We willen graag met elkaar een levendige, gezonde stad, waar iedere Wageninger naar eigen mogelijkheden mee kan doen.  We stimuleren inwoners om zich in te zetten voor elkaar en voor de stad. Want het is mooi om van betekenis te zijn voor elkaar.

We bieden ondersteuning daar waar mogelijk en helpen waar nodig om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Daarbij werken we aan deze thema's:

Foto: Esther Meijer