Themagroep Leefbare wijken

We willen de draagkracht van wijken vergroten. Soms zijn er signalen of risicofactoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de leefbaarheid of veiligheid in een wijk. Wanneer dit laatste verstoord dreigt te raken, zijn interventies nodig.