Themagroep Participatie (samendoen)

Ontmoeting is belangrijk. Dit geldt ook voor mensen waarbij de kans aanwezig is dat ze problemen krijgen. Bijvoorbeeld nieuwkomers of mensen met een specifieke behoefte, zoals een beperking of aandoening. Voor hen willen we een daginvulling en sociale verbinding creëren.

Wie zitten er in de themagroep?

Astrid Zeilstra (contact: astrid.zeilstra@vcwageningen.nl)
Ottelien Groenenberg (contact: o.groenenberg@solidez.nl)
Marcel Naus
Corrinne van Pommeren
Edwin Pijpers
Niels Dirksen
Auley Boermann
Chiljon Teer
Elsje van de Weg