Thema's

Meedoen

Een samenleving waarin iedereen volwaardig kan, wil en mag meedoen, óók als je kwetsbaar bent. Dat je participeert naar eigen wens en vermogen, ook als dat eerst niet vanzelfsprekend voor je is. Dat beogen wij. Daarom bieden wij een gevarieerd aanbod aan activiteiten en ondersteuning, zodat mensen kunnen bijdragen aan eigen perspectief én aan de samenleving in algemeen.

Financiële zelfredzaamheid

Deelname aan de samenleving moet niet afhangen van je financiële mogelijkheden.
Daarom zetten wij ons in om zoveel mogelijk inwoners financiële ondersteuning te bieden, ongeacht verschillen en achtergrond. We besteden daarbij speciale aandacht aan kwetsbare groepen.

Veerkracht vergroten

We maken het mogelijk dat mensen hun veerkracht en weerbaarheid vergroten. We bieden ontwikkelkansen en we helpen mensen om met de uitdagingen van het leven om te gaan, integraal en vanuit de behoefte van inwoners. Waar ondersteuning nodig is, is deze nabij en toegankelijk.

Prettig thuis wonen

We zorgen ervoor dat kwetsbare inwoners (fysiek, cognitief, mentaal en of sociaal) langer zelfstandig kunnen functioneren en thuis wonen met behoud van kwaliteit van leven in een passende woning en in een prettige gezonde buurt.

Leefbare wijken

Wageningers wonen en leven in een fijne wijk, buurt of straat waar we elkaar ontmoeten en groeten en trots zijn op onze verschillen en deze overbruggen. Samen leven in Wageningen betekent dat iedereen in Wageningen, ongeacht achtergronden, religie, seksuele geaardheid of beperking, zich veilig moet kunnen voelen. Dat is een voorwaarde om te kunnen participeren in de maatschappij.

Ontmoeten

In Wageningen organiseren we laagdrempelige gelegenheden voor inwoners om elkaar te ontmoeten, met elkaar in contact te komen en te leren van elkaar. We doen dit om iedereen een plek te bieden, het sociale netwerk te onderhouden, waar nodig te versterken en eenzaamheid te voorkomen. Zo kunnen we tijdig signalen opvangen van wat er bij inwoners speelt. En we kunnen inspringen voordat echte problemen ontstaat of problemen verergeren.

Positief Ouderschap

Kinderen en jongeren in Wageningen groeien op in een kansrijke omgeving waarin ze uitgedaagd worden om mee te doen. Daarom dragen we bij aan het bieden van gelijkwaardige kansen op met name mentaal en sociaal gebied, zodat ze zich
ontwikkelen, prettig voelen en zich redden in onze diverse en complexe samenleving.

Kansrijk opgroeien

Kinderen en jongeren in Wageningen groeien op in een kansrijke omgeving waarin ze uitgedaagd worden om mee te doen. Daarom dragen we bij aan het bieden van gelijkwaardige kansen op met name mentaal en sociaal gebied, zodat ze zich
ontwikkelen, prettig voelen en zich redden in onze diverse en complexe samenleving.

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op