Buurtbemiddeling

 

Een burenconflict heeft negatieve impact op leefbaarheid, gezondheid, werk, participatie. Buurtbemiddeling bedoelt partijen in een rechtstreeks gesprek tussen partijen te begeleiden in de richting van oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Zo werkt buurtbemiddeling preventief, voorkomt het escalatie en juridisering, én ontlast het de politie en andere handhavers. Na een geslaagde bemiddeling kunnen buren weer met elkaar verder, omdat zij blijven zelf verantwoordelijk voor de oplossingen en afspraken.

Zo gaat buurtbemiddeling:

Meldingen komen binnen via verwijzers, maar buurtbemiddeling laat de regie bij de bewoners zelf: zij stemmen in met bemiddeling. We kijken altijd in hoeverre partijen zelf een poging hebben gedaan om tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, is ondersteuning door buurtbemiddeling een effectieve en laagdrempelige volgende stap.

De bemiddeling wordt altijd door twee vrijwilligers gedaan. De bemiddelaars zijn onafhankelijk, blijven neutraal en werken vertrouwelijk. Zij onthouden zich van een oordeel over de inhoud van het conflict, en begeleiden het proces op neutrale, methodische manier. De gemaakte afspraken en oplossingen moeten komen van partijen zelf, buurtbemiddeling is geen rijdende rechter en doet geen arbitrage.

De partijen die deelnemen aan een bemiddelingstraject, doen dat vrijwillig. Dat wil zeggen: de gemotiveerde wens van een partij om te stoppen altijd wordt gerespecteerd.

Buurtbemiddeling is een traject dat uit verschillende fasen bestaat, elke fase draagt bij aan het hanteren van het conflict. Dit zijn de fases:

  • Je gehoord weten en je verhaal kwijt kunnen aan bemiddelaars die met empathie luisteren;
  • Inzicht krijgen in het conflict en je eigen rol daarin;
  • Onderzoeken motivatie om eruit te komen (wat levert een resultaat je op);
  • Overwegen om nog een keer zelf te proberen het gesprek met de buren te zoeken,
  • Tot aan een gesprek met de buren onder leiding van Buurtbemiddeling, gericht op concrete afspraken.

Het is niet altijd nodig een heel traject doorlopen.

Buurtbemiddeling biedt ook nazorg: na ongeveer zes weken wordt bij partijen gecheckt of de afspraken stand houden. Met partijen wordt afgesproken dat ze - bij niet nakomen van afspraken of bij terugval - eerst buurtbemiddeling bellen (en niet de politie of anderen). Zo kan je in een rechtstreeks gesprek weer een stap vooruit maken.

> Lees hier het complete deelplan voor Buurtbemiddeling

Samenwerkende partijen

Uitvoerende organisatie: Solidez. Contact: buurtbemiddeling@solidez.nl

Buurtbemiddeling, Solidez, Politie Wageningen, De Woningstichting

 

Foto van Kate Kalvach op Unsplash