Cursussen en voorlichting

 

Welsaam organiseert op allerlei gebied cursussen en voorlichting. Hieronder een overzicht. Iedereen die een training of cursus heeft waar voldoende vraag naar is, kan een aanvraag indienen bij het Perspectieffonds.

 • Centering pregnancy
  De Bakermat biedt prenatale voorlichting die is gericht op gezond zwanger zijn, de bevalling en het beginnend ouderschap voor aanstaande (kwetsbare) ouders. Centering pregnancy is een vorm van groepszorg waarin aanstaande ouders tien keer onder begeleiding van een verloskundige samenkomen. Er wordt gesproken over leefstijl, beleving van de zwangerschap, gezond zwanger zijn en de voorbereiding op de geboorte van hun kind en het aankomend ouderschap. Er is aandacht voor veilige hechting, de invloed van het ouderschap op je relatie en hoe je je hier op kunt voorbereiden.
  Deze vorm van zorg biedt (aanstaande) ouders de kans om een sociaal netwerk op te bouwen met mensen van verschillende achtergronden in dezelfde levensfase, iets waar ze nog lange tijd ondersteuning en plezier uit halen.
 • Preventie, voorlichting en informatie voor jeugd in het Jongeren Informatie Punt

Solidez Jongerenwerk geeft voorlichting aan jongeren van 13 tot 27 jaar over:

  • seksualiteit/zwangerschap/diversiteit (samen met VGGM, Bakermat, Shout, MEE);
  • verslaving, roken, alcohol, drugs en gaming (samen met Iriszorg);
  • persoonlijkheidsontwikkeling en GGZ (samen met Indigo);
  • social media, sexting (Solidez);
  • budgettering en schuldenpreventie (Solidez, MEE).

De voorlichting wordt grotendeels op het Pantarijn gegeven op basis van de vraag. Het Jongeren Informatie Punt (JIP) is een plek voor jongeren waar zij alle informatie kunnen halen die zij nodig hebben, op alle leefgebieden die voor jongeren belangrijk zijn. Het JIP is niet één fysiek punt, JIP is aanwezig daar waar jongeren ook zijn: op school, op straat, bij evenementen, in de bblthk, in het Startpunt en in het Jongerencentrum. Ook andere scholen, jongeren, ouders en organisaties kunnen hier terecht voor de voorlichtingen en cursussen.

Daarnaast is het JIP digitaal zeer goed en laagdrempelig te bereiken (Facebook, Instagram en Whatsapp), en het JIP kent digitaal geen openingstijden of sluitingstijden. Dit betekent dat er altijd (dus, vooral, 's avonds en begin van de nacht) het JIP te bereiken is. Ook signaleert het JIP de trends en tendensen die er zijn onder jongeren op hun leefgebieden.

 • Ambulant jongerenwerk

Solidez Jongerenwerk levert ook ambulant jongerenwerk. Zij werken out reachend, dat betekent dat ze zelf initiatief nemen door jongeren op te zoeken en (ongevraagd) hulp en diensten aan te bieden. Zij zijn aanwezig op de plekken waar jongeren zijn, op tijden dat zij er ook zijn, op straat op de hangplekken en andere vindplaatsen. In de middag en (vooral) 's avonds. Het ambulant jongerenwerk signaleert wat er speelt onder de jongeren en geeft preventieve informatie aan de jongeren. Ook bemiddelt het ambulant jongerenwerk bij overlast van (hang)jongeren. Het ambulant jongerenwerk werkt nauw samen met het JIP en andere organisaties, zoals Iriszorg, de politie, buurtplatforms, MEE . Zo kunnen we vroegtijdig signalen oppakken en preventieve acties inzetten (drugsvoorlichting op straat, psychische problemen, dakloosheid e.d.).

> Lees hier het complete deelplan van Voorlichting en Cursussen

Samenwerkende partijen

Startpunt Wageningen

De Bakermat, contactpersoon: Monique Lenselink

Solidez Jongerenwerk, contactpersoon: Thijs Schaffers

 

Foto van The Climate Reality Project op Unsplash