Infrastructuur meedoen

meedoen

Zorgen dat iedereen mee kan doen, uitsluiting voorkomen en zo de samenleving versterken, gebeurt niet vanzelf. Dat is mensenwerk. Van jezelf, van buurtbewoners, vrijwilligers, professionals en vele anderen. Zij maken verbinding tussen degenen die niet online of in beeld zijn, niet de deur uitkomen en niet meedoen, maar dat wel wíllen: met de buurt, verenigingen, bewonersgroepen, activiteiten, vrijetijdsbesteding en netwerken. Om dat zo effectief mogelijk en duurzaam te doen moeten organisaties, burgers en hulpvragers elkaar goed kunnen vinden, samenwerken en openstaan voor een inclusieve samenleving. Ook zal het potentieel van verbinders in de wijk meer benut worden.

Onze gebouwen en accommodaties voor gezamenlijk gebruik en als werkplaatsen

Huis van de Wijk de Nude, Ons Huis, de Pomhorst, Jongerencentrum ENTREE en ook Thuis Wageningen, het Odensehuis en Inloopcentrum Markt 17 vormen de fysieke basisstructuur onder activiteiten en meedoen. Het gezamenlijk beschikbaar stellen van deze locaties voor alle activiteiten en initiatieven onder de vlag van Welsaam is één van onze speerpunten! Zo bieden we letterlijk ruimte aan initiatieven.

Buurtteams

Professionele sociaal werkers vervullen een brede rol als netwerker, verbinder, organisator, coördinator, vraagbaak en ondersteuner van mensen, activiteiten en initiatieven - in en rond de accommodaties en in de wijk voor burgers, maatschappelijke partners, zorgorganisaties, initiatieven en gebruikersgroepen. Zij begeleiden en ondersteunen met elkaar ten minste 200 vrijwilligers uit alle doelgroepen op het thema meedoen (ook op verzoek van organisaties en gebruikersgroepen) op alle participatieniveaus, die daardoor op structurele basis mee kunnen doen of meedoen en activiteiten voor andere burgers mogelijk maken. Daarmee wordt het bereik van de inzet en investering in menskracht uit het sociaal domein verveelvoudigd.

Kinderwerk is onderdeel van de supervisie van de buurtteams. Kinderwerk wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in de wijken die zich kenmerken door relatief veel inwoners met lage sociaaleconomische status. We richten ons daarom niet alleen op kinderen, maar op de kinderen en hun ouders met als doel gezondheidsachterstanden bij deze doelgroep te verkleinen (zie ook deelplan Vrije Tijd).

Talentontwikkeling jongerenwerk

ENTREE is het jongerencentrum waar jongeren tussen 13 en 27 jaar kunnen zijn wie ze zijn, zonder dat daar een waardeoordeel aan wordt gehangen. Ze kunnen elkaar hier ontmoeten en activiteiten organiseren, en ze worden ondersteund door jongerenwerkers die ook een signaleringsfunctie hebben.

In deze leeftijdsfase is het hebben van een eigen plek van groot belang. Ze kunnen er levensvragen bespreken waarmee ze niet met volwassenen, familie, of op school willen of kunnen praten. ENTREE is die centrale plek voor ontmoeting, vrijetijdsbesteding, informatie, advies en zelfontwikkeling.

Vrijwilligersmatching

De juiste vrijwilliger op de juiste plek van cruciaal belang. Daarom is het belangrijk dat deze vrijwilliger vakkundig en bekwaam is, of voldoende kan leren om zijn of haar doelen te behalen. We staan voor een samenleving waarin iedereen recht heeft op een passende plek en zinvolle arbeid. Belangrijk is dat alle samenwerkingspartners in de keten van activering en dagbesteding naar betaald werk, een geoliede afstemming hebben en snel met elkaar kunnen schakelen. Op de lange termijn bespaart de juiste persoon op de juiste plek ook kosten. Cruciale vraag in de keten is telkens of de inwoner echt op de plek zit die hij of zij wil, en wat past. Sommige mensen hebben hierin stimulans en begeleiding nodig.

> Lees hier het volledige deelplan van Infrastructuur Meedoen

Samenwerkende partijen

Vrijwilligers Centrum Wageningen, Solidez, Thuis, Odensehuis, Inloopcentrum Markt 17 en de scholen in Noordwest

 

 

Foto van Christina @ wocintechchat.com op Unsplash