Jeugd en gezin

jeugd-gezin

We willen gezinnen, kinderen en jongeren antwoorden bieden op hun vragen en werken zoveel mogelijk preventief om erger te voorkomen. Maatwerk dus! Daar bieden we een samenhangend aanbod van activiteiten aan. Ons uitgangspunt is dat we het gezin als geheel meenemen in onze ondersteuning van kinderopvang, school, gezin. Het gezin is het systeem, kinderen/jongeren en ouders zijn een onderdeel van dit systeem. Onze gerichte ondersteuning wordt benaderd vanuit dit uitgangspunt en iedereen doet dan ook mee en wordt betrokken. Daar waar het kan, werken we zoveel mogelijk in groepen, omdat zo de netwerkvorming gestimuleerd wordt. Individuele begeleiding zal alleen daar waar nodig ingezet worden.

Vroegsignalering

 • Team Vroeghulp is een kring van samenwerkende partijen, met extra inzet van de jeugdarts VGGM (consultatiebureau), orthopedagoog van de Dijk, Specialistische ondersteuning jeugd GGZ bij de huisarts, Startpunt (jeugdconsulent) en 's-Heerenloo (trajectondersteuning);
 • Preventieve logopedische screening door de VGGM op het consultatiebureau;
 • Extra expertise: Deelname van de jeugdarts aan de zorgstructuren binnen kinderopvang/VVE en het onderwijs (MDO) op afroep bij spreekuren psychosociaal en schoolziekteverzuim.

Ondersteuning van gezinnen/ouders

 • Voorzorg is een uitgebreid en langdurig ondersteuningstraject voor hoog-risico zwangere vrouwen. Voorzorg is een evidence-based programma. Voor uitvoering van zowel Voorzorg (als Prezorg) is specifieke JGZ-kennis vereist.
 • Centering Parenting zet de doorgaande lijn voort vanuit Centering Pregnanacy: hierbij wordt de JGZ in het 1e jaar (in plaats van één-op-één contactmomenten) via groepsbijeenkomsten aan ouders aangeboden. Door de langere contactduur en de groepsinteractie kunnen meer onderwerpen worden uitgediept die op dat moment bij ouders leven.
 • Ouderondersteuning: relaties baby- en kindproof maken door inzicht te geven in wat er gaat veranderen en handvaten aanreiken om hierop in te spelen. D.m.v. workshops en cursus. Bij de Centering Pregnancy aandacht besteden aan de partnerrelatie. Workshops geven voor (aanstaande) vaders (Babies, bier en bitterballen).
 • Team ambulante vroeghulp op school, vooral op school de Dijk (aangevuld met schoolmaatschappelijk werk). Met verbinding naar schil van experts uit Fonds en anders gefinancierd (op maat). We leggen hierbij verbinding met de jeugdconsulenten, medewerkers van het Startpunt en andere experts op gebied van leerontwikkeling/ sociaal-emotionele ontwikkeling/gedragsontwikkeling vanuit zowel signalen scholen als vanuit gezinsstructuur.
 • Kind aan Huis is een doorontwikkeling van Home Start, een bewezen effectieve methodiek van opvoedondersteuning voor alle gezinnen in Wageningen met kinderen tussen 0 en 14 jaar, die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij opvoedvraagstukken en het draaiend houden van het gezin. Door de inzet van betaalde coördinatie-uren en een groep van getrainde vrijwilligers worden tegen relatief lage kosten veel gezinnen bereikt. Kind aan huis werkt nauw samen met Buurtgezinnen en de VoorleesExpress.
 • Buurtgezinnen: Zoeken van passende steungezinnen, begeleiden van de koppelingen, bewaken van de pedagogische kwaliteit en veiligheid in de steungezinnen, coachen van de steungezinnen. Doorontwikkeling samen met Kind aan Huis en de VoorleesExpress voor gezamenlijke aanpak.
 • Begeleide omgangsregeling voor kinderen van gescheiden ouders waarbij de relatie verstoord is en het vertrouwen weg. Humanitas zorgt voor professioneel geschoolde/getrainde vrijwilligers, die begeleide omgang tussen kind en ouder in een neutrale omgangsruimte verzorgen. Met het doel dat ouders dit uiteindelijk zelf weer regelen.
 • De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. De VoorleesExpress richt zich op gezinnen met kinderen van 2 t/m 8 jaar.

> Lees hier verder voor het complete deelplan van Jeugd in Gezin

Samenwerkende organisaties

de bblthk, Humanitas, Solidez, Stichting Buurtgezinnen, De Bakermat, Buro Nij, VGGM

 

Foto van Andrew Ebrahim op Unsplash