Mantelzorg en informele hulp

mantelzorg-informele-hulp

Expert informeel

Deze functionaris in het Startpunt is een verbinder tussen de informele en formele zorg. Hij is een vraagbaak en geeft informatie en advies. Medewerkers van het Startpunt hebben een actuele sociale kaart als hulpmiddel en ze maken kennis met de informele organisaties door presentaties en werkbezoeken. Er wordt bij hulpvragen eerst gekeken naar de mogelijkheden van de inwoner zelf met behulp van eigen netwerk. Informele hulp door vrijwilligers kan in plaats van of in combinatie met formele hulp worden ingezet.

Informele punt

Het informele punt neemt de rol als expertisecentrum op zich door een advies en informatiepunt te zijn voor mantelzorgers, hulpvragers, respijt vrijwilligers, vrijwilligers en beroepskrachten. De coördinatoren van Mantelzorg Wageningen en het Vrijwilligers Centrum behartigen de belangen van de gehele informele zorg.

Mantelzorg expertisecentrum

We leren van elkaar door met regelmaat casussen uit de praktijk te bespreken en kennis uit te wisselen. Mantelzorgers worden eerder opgemerkt doordat het Vrijwilligers Centrum en hun baliemedewerkers nader gaan kennismaken met de (in het mantelzorg veld bekende) 4 V's methodiek.

Solidez Mantelzorg, Vrijwilligers Centrum Wageningen en Humanitas en andere vrijwilligersorganisaties bieden samen een scholingsaanbod voor vrijwilligers. Er worden ook gezamenlijke netwerkbijeenkomsten aangeboden voor vrijwilligers, organisaties, beroepskrachten en mantelzorgers gericht op specifieke actuele (lokale) thema's.

Respijtzorg

Met respijtzorg worden mantelzorgers eerder ondersteund bij hun mantelzorgtaken zodat zij zelf op gezette tijd even een zorgpauze hebben. Door (meerdaagse) zorgpauzes in te lassen wordt overbelasting voorkomen. Respijtzorg wordt door Mantelzorg Wageningen en het Odensehuis samen ontwikkeld. Doel is te komen tot een optimaal aanbod van respijtzorgprojecten voor een brede groep mantelzorgers, waarbij elke mantelzorger de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de respijtzorg die bij hem of haar past.

Vrijwillige (klus-)hulp

Present Wageningen kan hulpvragen oppakken van mensen die zelf niet de gezondheid, financiën of sociaal netwerk hebben. Deze mensen zijn vaak zeer kwetsbaar en het lukt hen bijvoorbeeld niet hun tuin bij te houden, of te verhuizen. Present zet groepen in om hierbij te ondersteunen en zorgt voor een goede voorbereiding, begeleiding tijdens het project en evaluatie achteraf.

> Hier lees je het complete deelplan van Mantelzorg en informele hulp

Samenwerkende organisaties

Solidez Mantelzorg, Vrijwilligers Centrum Wageningen, het Startpunt, Humanitas, Stichting Present, Odensehuis, Indigo preventie.

 

Foto van Dominik Lange op Unsplash