Mobiliseren vraag en aanbod

 

We willen graag bereiken dat:

  • de inwoner die aan de slag wil als vrijwilliger, in korte tijd een passende match heeft. Dit gebeurt door de digitale vacaturebank en door mensen te begeleiden, te adviseren en te scholen in het vrijwilligerswerk;
  • Wageningers met een beperkt netwerk en weinig financiële middelen, eenvoudig een beroep kunnen doen op vrijwillige inzet via de vrijwilligersbalie;
  • Wageningse vrijwilligersorganisaties tijdig goede en voldoende vrijwilligers krijgen. Hier zijn Wageningse inwoners ook weer bij gebaat.

PR en werven is hierbij van belang, maar is niet voldoende. Bestuur en medewerkers van (vrijwilligers)organisaties krijgen ook scholing en ondersteuning. Zo kunnen zij met advies en informatie zelf het eigen vrijwilligersbeleid beter te kunnen voeren.

Acties: 

  • Samen met een klankbordgroep van inwoners, vrijwilligers, organisaties, is gewerkt aan de voorbereiding van een geheel nieuwe, meer gebruikersvriendelijke stedelijke vacaturebank. Deze is in 2019 opgeleverd voor gebruik.
  • Op het Pantarijn kunnen leerlingen nu door het hele jaar heen maatschappelijke stages doen. De leerlingen werken zelf mee aan het vormgeven van het promoten van vrijwilligerswerk via school.
  • Vrijwilligersorganisaties worden actief ondersteund bij het werven van vrijwilligers en daarin met elkaar samenwerken. Met allerhande activiteiten en PR op avonden, markten, lunch pop-up desk bij de WUR, nationale dagen én op de Wageningse markt zelf (wanneer mogelijk) werken we doorlopend aan het mobiliseren van vrijwilligers.

> Lees hier het complete deelplan van Mobiliseren van Vraag & Aanbod

Samenwerkende partijen

Vrijwilligers Centrum Wageningen, Stichting Present, THUIS, Pantarijn, Solidez (burenhulp), Platform Wageningse Ouderen

Foto van Tim Marshall op Unsplash