Ontmoeten en verbinden

Als je elkaar ontmoet, werk je aan je sociale netwerk, aan sociale samenhang. Je neemt deel aan de maatschappij. Je bouwt contacten om je heen om je verhaal mee te delen, samen wat te doen en hulp te vragen als het wat minder gaat.

Door ontmoeting mogelijk te maken, voelen inwoners van Wageningen zich beter thuis en verbonden met hun buurt en de stad. Daarom werken wij aan deze thema's:

Foto: Esther Meijer