Ontmoetingsactiviteiten

 

Welsaam faciliteert, ondersteunt en begeleidt (preventieve) activiteiten. Deze ontmoetingsactiviteiten zijn gericht op elkaar ontmoeten en meedoen. Iedereen wil van betekenis zijn voor anderen.

We ondersteunen initiatieven van inwoners en samenwerking in de wijk, en verbinden we inwoners aan netwerken in de wijk (ook vice versa). Ook betrokkenheid van ouders bij de activiteiten van hun kinderen, buurtmaatschappelijk werk en stedelijk aanbod voor jongeren van 13-27 jaar vallen onder dit thema.

Het grootste deel van de activiteiten wordt uitgevoerd door vrijwilligers en bij de activiteiten betrokken inwoners, soms ondersteund door een professional. Om inwoners te kunnen ondersteunen om het zelf te organiseren, is aanwezigheid van sociaal werkers in buurten of in de buurt van doelgroepen een vereiste. Daar vangen we geluiden en signalen op waar inwoners behoefte aan hebben, en waar ondersteuning bij nodig is.  Om dit te doen werken we met kleinschalige (buurt)teams die bestaan uit sociaal werkers en vrijwilligers.

De expertise in de teams is afgestemd op de behoefte van de buurt. Of in sommige gevallen met een specifieke doelgroep (jongerenwerk in 't Oude Bijenhuis is een voorbeeld) waar we op stedelijk niveau activiteiten voor organiseren. Er zijn korte lijnen met (de teams van) het Startpunt, zodat eventueel makkelijk opgeschaald kan worden naar zorg.

De invulling van de activiteiten geven we samen met buurtbewoners, bezoekers van ontmoetingsplekken en vrijwilligers vorm. We organiseren in ieder geval de volgende activiteiten:

 • culturele activiteiten
 • dagbesteding
 • eettafels
 • evenementen
 • flexwerkplekken
 • gespreksgroepen
 • informatiepunt
 • inloop
 • netwerkopbouw
 • ruilen/delen/lenen
 • ruimte bieden aan initiatieven
 • workshops, lezingen en cursussen op aantal thema's afgestemd om directe vragen en behoeften

> Lees hier het complete deelplan voor Ontmoetingsactiviteiten

Samenwerkende partijen

THUIS, Markt 17, Odensehuis, Solidez, SHOUT, de bblthk en de scholen in NoordWest. In de uitvoering werken zij samen met tal van andere organisaties.

 

Foto van Markus Spiske op Unsplash

Dit zijn de laatste ontwikkelingen op dit gebied: